Pozyskanie kapitału i doradztwo

Podczas kilkunastu lat działalności na krajowym i międzynarodowych rynkach kapitałowych zespół Capital One Advisers przeprowadził projekty doradcze oraz inwestycyjne w zróżnicowanych obszarach gospodarki – w sektorach produkcji, handlu i usług.

Firmy, które wprowadziliśmy na NewConnect.

ComCERT S.A.

www.comcert.pl

ComCERT S.A. jest pierwszym w Polsce podmiotem świadczącym komercyjne usługi z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (CERT – Computer Emergency Response Team). Spółka jest zarządzana przez specjalistów o międzynarodowym doświadczeniu w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zarządzania projektami informatycznymi.

Usługi ComCERT S.A. kierowane są do podmiotów działających przede wszystkim na rynku polskim, w celu zminimalizowania ryzyka prowadzenia przez nie działalności w cyberprzestrzeni. W skład akcjonariatu ComCERT S.A. wchodzi podmiot kontrolujący największy CERT działający w Europie, niemiecki DFN CERT.

Nasze działania doradcze dla ComCERT S.A. obejmowały doradztwo w zaplanowaniu stosunków korporacyjnych w nowopowołanym podmiocie, zaprognozowaniu średnioterminowych wyników finansowych działalności Spółki oraz organizację pozyskania dla Spółki zewnętrznego finansowania od grupy inwestorów.

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego (22) 319-56-88 lub skorzystania z formularza.