Pozyskanie kapitału i doradztwo

Podczas kilkunastu lat działalności na krajowym i międzynarodowych rynkach kapitałowych zespół Capital One Advisers przeprowadził projekty doradcze oraz inwestycyjne w zróżnicowanych obszarach gospodarki – w sektorach produkcji, handlu i usług.

Firmy, które wprowadziliśmy na NewConnect.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych

www.drewniane-konstrukcje.pl

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. prowadzi działalność na rynku budowlanym w segmencie wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, wykonuje nowoczesne konstrukcje drewniane oraz wszelkie komponenty architektoniczne oparte o ten budulec.  Spółka oferuje produkty i usługi w ramach czterech głównych linii biznesowych: hale i obiekty przemysłowe; więźby, pokrycia dachowe i domy szkieletowe; renowacja zabytków; obiekty widowiskowo-sportowe. Spółka  posiada partnerów zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Do współpracujących z Fabryką Konstrukcji Drewnianych spółek należą podmioty pozyskujące i obrabiające ten surowiec na terenie Austrii i Niemiec oraz polscy dostawcy drewna.

W latach 2011-2013 dla Fabryki Konstrukcji Drewnianych doradzaliśmy w przygotowaniu i realizacji  oferty prywatnej akcji, z których Spółka pozyskała łącznie  527.000,00PLN. W 2013 r. wprowadziliśmy akcje Spółki do obrotu na rynku NewConnect, a następnie pełniliśmy funkcję Autoryzowanego Doradcy.

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego (22) 319-56-88 lub skorzystania z formularza.