2013

21 marca 2013 roku na rynku NewConnect zadebiutowała Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. Doradcą finansowym, pełniącym również funkcję Autoryzowanego Doradcy, była Capital One Advisers Sp. z o.o. Do obrotu trafiło 4 mln akcji serii A2 oraz 702.584 akcji serii B. Z …
More »

1 marca zaczyna obowiązywać nowy Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, który przewiduje  m.in. wyższe kary zarówno dla spółek za nie przestrzeganie obowiązków informacyjnych, jak i autoryzowanych doradców. Marcin Duszyński, Prezes Capital One Advisers Sp. z o.o. zapewnia, że doradcy są gotowi …
More »

Z dniem 1 lutego 2013 roku Capital One Advisers świadczy usługi doradcze obejmujące pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta spółki Orzeł S.A. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 10 kwietnia 2008 roku. Spółka Orzeł S.,A. prowadzi detaliczną, internetową i hurtową sprzedaż opon …
More »

Od dnia 2 stycznia 2013 roku Capital One Advisers świadczy usługi doradcze obejmujące pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy dla spółki EZO S.A. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w styczniu 2011 roku. Podstawowym obszarem rozwijanej przez nią działalności jest przetwórstwo i produkcja …
More »

W rankingu najlepszych Autoryzowanych Doradców, przeprowadzonym przez magazyn Forbes, po raz trzeci na podium znalazł się Capital One Advisers. Miesięcznik oceniał pracę autoryzowanych doradców biorąc pod uwagę notowania akcji i wyniki finansowe spółek, które wprowadzili na rynek. Źródło: Forbes