Austriacki urząd do spraw ochrony konkurencji dał zielone światło dla przejęcia pakietu większościowego (51 procent) austriackiej firmy Sport Eybl przez brytyjską spółkę Sports Direct. Cartin Aschenwald-Eybl zasiądzie w zarządzie jako przedstawiciel rodziny Ebyl. Według wcześniejszych doniesień, brytyjska firma zapłaciła 10,5 …
More »

Brytyjska grupa działająca w branży sprzętu sportowego Sports Direct kupiła większościowy udział w austriackiej spółce Eybl Sport i Grupie Sport Expert. Uważa się, że Brytyjska spółka zapłaciła 10,5 mln euro za 51 procent udziałów w przechodzącej problemy finansowe austriackiej firmie. …
More »

21 marca 2013 roku na rynku NewConnect zadebiutowała Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. Doradcą finansowym, pełniącym również funkcję Autoryzowanego Doradcy, była Capital One Advisers Sp. z o.o. Do obrotu trafiło 4 mln akcji serii A2 oraz 702.584 akcji serii B. Z …
More »

1 marca zaczyna obowiązywać nowy Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, który przewiduje  m.in. wyższe kary zarówno dla spółek za nie przestrzeganie obowiązków informacyjnych, jak i autoryzowanych doradców. Marcin Duszyński, Prezes Capital One Advisers Sp. z o.o. zapewnia, że doradcy są gotowi …
More »

Z dniem 1 lutego 2013 roku Capital One Advisers świadczy usługi doradcze obejmujące pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Emitenta spółki Orzeł S.A. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 10 kwietnia 2008 roku. Spółka Orzeł S.,A. prowadzi detaliczną, internetową i hurtową sprzedaż opon …
More »