Aktualnie poszukujemy

SAMODZIELNY ANALITYK CORPORATE FINANCE

Firma doradcza Capital One Advisers Sp. z o.o., specjalizująca się w przeprowadzaniu transakcji kapitałowych i pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorstw, poszukuje kandydata na stanowisko Samodzielnego Analityka Corporate Finance.

Od Kandydatów oczekujemy:
– wykształcenia wyższego o profilu: finanse/bankowość/ekonomia lub równorzędnym,
– dobrej znajomości zasad rachunkowości, analizy i oceny finansowej spółek w standardach PSR i MSR,
– umiejętności samodzielnego opracowywania wariantowych modeli finansowych i prognoz finansowych spółek i grup kapitałowych oraz analiz wrażliwości,
– szerokich umiejętności z zakresu analizy finansowej i wycen przedsiębiorstw co najmniej metodami dochodowymi i wskaźnikowymi,
– umiejętności z zakresu oceny projektów inwestycyjnych i opracowywania feasibility studies,
– minimum 2-letniego doświadczenia w dziale analiz ekonomiczno-finansowych w firmie doradczej, domu maklerskim lub banku (działy corporate finance, structured finance),
– podstawowej znajomości prawa spółek handlowego,
– umiejętności przygotowywania prezentacji i raportów,
– komunikatywności,
– umiejętności pracy w dynamicznych projektach doradczych, w bieżącym kontakcie z Klientami,
– dokładności, terminowości, odpowiedzialności za powierzane zadania oraz inicjatywy i zaangażowania,
– umiejętności pracy samodzielnej oraz w interdyscyplinarnym zespole,
– dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
– dobrej znajomości pakietu MS Office, ze szczególnym naciskiem na tworzenie arkuszy kalkulacyjnych w MS Excel.

Dodatkowymi atutami będą:
– zdany co najmniej I poziom egzaminu CFA,
– znajomość polskiego rynku kapitałowego,
– chęć rozwijania umiejętności w kierunku samodzielnego prowadzenia projektów z zakresu corporate finance.

Oferujemy:
– udział w projektach doradztwa finansowego i transakcyjnego (M&A, oferty prywatne i publiczne papierów wartościowych),
– pracę w dynamicznym, przyjaznym i wykwalifikowanym zespole i w interesującym środowisku,
– atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów (życiorys zawodowy, list motywacyjny wraz z aktualnym zdjęciem) na adres e-mail: hr(at)capitalone.pl . Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w tym także po jej zakończeniu, w przyszłych procesach rekrutacyjnych w Grupie Capital One zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Przyjęłam/przyjąłem do wiadomości, że zgodę na przetwarzanie danych w powyższym zakresie mogę odwołać w każdej chwili kierując stosowne oświadczenie do Grupy Capital One.”

Informujemy, że oferty bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.