Emisja obligacji może stanowić jedną z najkorzystniejszych form finansowania rozwoju działalności Państwa firmy.

Jeżeli zastanawiają się Państwo nad tą formą finansowania, zachęcamy do wspólnego przeanalizowania możliwości jej zastosowania. W wielu przypadkach to właśnie finansowanie instrumentami dłużnymi okazuje się najkorzystniejszą z dostępnych opcji.

„Capital One Advisers dokonał dogłębnej analizy firm, którym zaproponował emisję obligacji korporacyjnych, oraz doradził, jakie powinny być optymalne warunki emisji obligacji. Emitenci nie byli spółkami giełdowymi, a jednak  ich obligatariuszami stały się największe fundusze inwestycyjne. Ten ruch pozwolił naszym Klientom znacząco przyspieszyć rozwój. Pozyskane środki  posłużyły realizacji inwestycji oraz znacząco zasiliły kapitał obrotowy”.
MARCIN DUSZYŃSKI
Prezes Zarządu

Capital One Advisers Sp.z o.o.

Ważne jest dobranie najwłaściwszej formy instrumentu w kontekście potrzeb i modelu działania Spółki. Dla przykładu, emitując obligacje krótkoterminowe w ramach programu średniookresowego z mechanizmem rolowania Spółka może finansować swą działalność w okresach średnich według krótkoterminowych stóp procentowych, korzystnie kształtując koszt i poziom długu. Oferując obligacje zamienne Klient zwiększa szanse powodzenia realizacji projektu w przypadku braku zabezpieczeń dla długu.

Bez dzielenia się własnością

Potrafimy obiektywnie ocenić potrzeby finansowe przedsiębiorstwa oraz jego możliwości emisji papierów dłużnych. Nasze działania pozwalają Klientowi na pozyskanie inwestorów zewnętrznych bez zmian w obszarze kontroli kapitałowej. W ramach wsparcia pozyskania kapitału w drodze emisji obligacji odciążamy Zarząd od prac przygotowawczych. Świadczymy kompleksowe usługi doradcze o charakterze finansowym oraz organizacyjnym, w tym sporządzamy potrzebne analizy oraz nadzorujemy przygotowanie dokumentów według najwyższych standardów jakości i przejrzystości, doradzamy w skonstruowaniu warunków emisji, koordynujemy i nadzorujemy przebieg całego procesu oraz organizujemy plasowanie emisji. Nasze wsparcie dotyczy nawiązania kontaktów z zainteresowanymi inwestorami, udzielania przyszłym obligatariuszom wszelkich potrzebnych informacji, wyjaśnień analitycznych i kompleksowych negocjacji warunków emisji obligacji.

Jako Autoryzowany Doradca Catalyst realizujemy także na rzecz Klienta pełną procedurę wprowadzenia obligacji do notowań w alternatywnym systemie obrotu Calalyst. Wpływa to dodatnio na płynność i atrakcyjność rynkową oferowanych z naszym udziałem papierów dłużnych, także spółek niepublicznych.

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu telefonicznego
+48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.