Pozyskiwanie inwestorów branżowych i finansowych

Inwestor finansowy będący funduszem Private Equity lub Venture Capital ma na celu uzyskanie jak największej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, przy średniookresowym horyzoncie inwestycji od 3 do 5 lat. Źródłem zysków inwestorów finansowych jest przede wszystkim wzrost wartości kapitału realizowany poprzez sprzedaż udziałów bądź akcji, a także dochody z wypłacanych dywidend.

„Dzięki wsparciu i doświadczeniu Capital One Advisers udało nam się skutecznie pozyskać planowane finansowanie zewnętrzne, w tym doprowadzić do zamknięcia transakcji z silnym partnerem kapitałowym, jakim jest międzynarodowy fundusz private equity. Specjaliści z Capital One Advisers wspomagali nas także w szeregu decyzji inwestycyjnych i finansowych w zrealizowanych projektach”.
REMIGIUSZ KOŚCIELNY
Prezes Zarządu Vivid Games S.A.

Z kolei inwestor strategiczny najczęściej działa w tej samej lub podobnej branży co podmiot będący celem inwestycji. Horyzont inwestycyjny jest praktycznie nieograniczony – spółka będąca celem inwestycji wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju inwestora. Źródłem korzyści inwestora branżowego jest prowadzenie działalności w większej skali, wejście na nowe rynki, zdobycie nowych kanałów dystrybucji, generowanie większych przychodów. Inwestorzy strategiczni praktycznie zawsze docelowo zakładają uzyskanie kontroli nad Spółką.

Na czym polega pomoc doradcy?

Pozyskanie inwestora w realizowanej na rzecz Klienta ofercie kierowanej do funduszy private equity/venture capital nasze prace obejmują analizę ekonomiczno-finansową i wycenę, zdefiniowanie średnioterminowej strategii właścicielskiej Klienta, przygotowanie materiałów informacyjnych i listy potencjalnych instytucji finansowych, do których skierowana zostanie propozycja inwestycyjna. Zbieramy wstępne oferty od zainteresowanych podmiotów i koordynujemy spotkania pomiędzy potencjalnymi inwestorami a Spółką i jej Właścicielami. Bierzemy udział w przygotowaniu i negocjacjach Zarysu Kluczowych Warunków Transakcji (ang. Term Sheet), koordynujemy proces „due diligence” (badania Spółki), po czym negocjujemy ostateczne warunki transakcji, aż do zawarcia umowy inwestycyjnej i umowy akcjonariuszy/udziałowców.

Gwarantujemy także nasze wsparcie w implementacji ostatecznych warunków transakcji, monitorując realizację warunków zawieszających wykonanie zawartych umów i wykonanie przez przedsiębiorstwo założeń biznes planu i modelu finansowego oraz budżetu.

Jako Doradca w procesie pozyskiwania inwestorów branżowych proponujemy obranie konkretnej strategii właścicielskiej. Przeprowadzamy analizę ekonomiczno-finansową i wyceniamy Spółkę oraz przygotowujemy materiały informacyjne zgodnie z międzynarodowymi standardami. W takim procesie analizujemy kryteria doboru potencjalnych inwestorów z ukierunkowaniem na preferencje Klienta oraz realizację wypracowanej strategii właścicielskiej. Następnie przedstawiamy listę wytypowanych inwestorów w Polsce i za granicą. Naszym zadaniem jest też prezentacja szczegółowych materiałów informacyjnych dotyczących Spółki oraz organizacja i prowadzenie spotkań pomiędzy zainteresowanymi inwestorami a Spółką i jej Właścicielami. Na kolejnym etapie uczestniczymy w sporządzeniu Zarysu Kluczowych Warunków Transakcji (ang. Term Sheet), który jest akceptowany przez Zarząd i Właścicieli – odzwierciedla on warunki transakcji, a w tym m.in. zapotrzebowanie Klienta na wkład wnoszony przez inwestora. Organizujemy i prowadzimy cały proces negocjacji warunków transakcji, doradzamy w procesie „due diligence” (badania Spółki), w tym nadzorujemy przygotowanie tzw. „data roomu” zawierającego wszystkie kluczowe dokumenty i materiały będące przedmiotem analiz ze strony inwestora strategicznego. Uczestniczymy w negocjacjach ostatecznych warunków transakcji i nadzorujemy ich realizację.

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.