Podstawowe informacje

Capital One Advisers pełni rolę Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect oraz Autoryzowanego Doradcy rynku Catalyst od początku ich uruchomienia.

Alternatywny System Obrotu (ASO) NewConnect to rynek skierowany do doświadczonych Inwestorów, oczekujących wysokich stóp zwrotu, jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycji.

„Silną stroną Capital One Advisers są tworzący firmę ludzie. Ich wiedza i kompetencje pozwoliły nam nie tylko pozyskać kapitał na dalszy rozwój, ale wprowadzić spółkę na wyższy poziom biznesowy. Choć były momenty, w których oczekiwania merytoryczne doradców odbieraliśmy jako wygórowane, ich pozytywne efekty odczuwamy w każdym aspekcie działalności.”
Dr ADAM KRYNICKI
Prezes Zarzadu Krynicki Recykling S.A.

Obiecujące perspektywy inwestycyjne

NewConnect to platforma zapewniająca dostęp do niszowych, dynamicznych i rozwojowych projektów, które wcześniej nie były dostępne dla szerokiego grona Inwestorów. Oferuje możliwość inwestycji w podmioty niewielkie oraz średniej wielkości, działające w atrakcyjnych branżach. Inwestycje w takie przedsięwzięcia umożliwiają pozyskiwanie udziałów w przedsiębiorstwach, które w przyszłości mogą generować bardzo wysokie zyski, choć obarczone wysokim ryzykiem dotyczącym realizacji planów i prognozowanych wyników. NewConnect daje Inwestorom możliwość współfinansowania innowacyjnych firm i ich projektów biznesowych po to, by następnie mogli partycypować w wynikach ich szybkiego rozwoju. Płynność akcji notowanych na ASO NewConnect jest wspierana i podtrzymywana przez Animatorów Rynku podczas sesji giełdowych, na których organizowany jest obrót akcjami. Dla wielu Spółek debiut na NewConnect będzie etapem przejściowym, zakończonym debiutem na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych.

Capital One Advisers do każdego projektu prezentowanego Inwestorom rynku NewConnect podchodzi stosując dogłębną analizę standingu i planów potencjalnego Emitenta oraz pełną wycenę z zastosowaniem narzędzi analitycznych takich, jakie są przez nas stosowane w ocenie spółek dokonujących emisji w ramach IPO na GPW czy skierowanych do profesjonalnych funduszy inwestycyjnych. Zwracamy szczególną uwagę na rzetelną weryfikację prognoz Zarządu oraz wdrożenie zasad ładu korporacyjnego spółki publicznej, a także późniejszą właściwą komunikację z Inwestorami w obszarze raportowania bieżącego i okresowego.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi Aktualnymi projektami związanymi z rynkiem NewConnect i Catalyst.

Inwestorów zainteresowanych otrzymywaniem najświeższych informacji dotyczących projektów realizowanych przez Capital One Advisers prosimy o kontakt na adres e-mailowy inwestor@capitalone.pl lub na numer telefonu +48 508 111 974.

Inwestorów zainteresowanych otrzymywaniem najświeższych informacji dotyczących realizowanych projektów zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.