Transakcje M&A (fuzje i przejęcia)

Podczas kilkunastu lat działalności na krajowym i międzynarodowych rynkach kapitałowych zespół Capital One Advisers przeprowadził projekty doradcze oraz inwestycyjne w zróżnicowanych obszarach gospodarki – w sektorach produkcji, handlu i usług.

Ergon Poland

www.ergon.pl

Ergon Poland jest jednym z wiodących producentów żelbetowych oraz sprężonych prefabrykatów betonowych w Polsce. Ergon Poland Sp. z o.o. jest właścicielem jednego z najnowocześniejszych w Polsce zakładów prefabrykacji, zlokalizowanym w Badowo Mściskach (gm. Mszczonów). Ergon świadczy kompleksowe usługi projektowania, produkcji oraz montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych oraz sprężonych. Zakres działalności Ergon Poland obejmuje budynki przemysłowe, handlowe, biurowe, budynki mieszkalne, a także konstrukcje inżynierskie (np. mosty, wiadukty, tunele itp.).

W 2015 roku doradzaliśmy właścicielowi Ergon Poland tj. Polskiej Grupie Materiałów Budowalnych (będącej częścią globalnej Grupy CRH), przy sprzedaży składników majątku związanych z zakładem produkcyjnym Ergon Poland do inwestora branżowego – Grupy Pekabex. Wartość transakcji wyniosła 49.81 mln PLN netto.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. jest jednym z czołowych polskich wytwórców betonowych konstrukcji prefabrykowanych (w tym sprężonych), posiadającym ponad 40 letnie doświadczenie w prefabrykacji. Przed realizacją transakcji Grupa Pekabex posiadała trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Poznaniu, Bielsku-Białej oraz w Gdańsku.

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego (22) 319-56-88 lub skorzystania z formularza.