Pozyskanie kapitału i doradztwo

Podczas kilkunastu lat działalności na krajowym i międzynarodowych rynkach kapitałowych zespół Capital One Advisers przeprowadził projekty doradcze oraz inwestycyjne w zróżnicowanych obszarach gospodarki – w sektorach produkcji, handlu i usług.

Firmy, które wprowadziliśmy na NewConnect.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

www.mwik.bydgoszcz.pl

Doradztwo w procesie wykupu części obligacji od funduszy inwestycyjnych.

W latach 2017-2018 doradzaliśmy Klientowi prowadzącemu przedsiębiorstwo o charakterze użyteczności publicznej w procesie wyceny i wykupu części obligacji od funduszy inwestycyjnych.

Wartość zrealizowanej transakcji wykupu wyniosła około 100 mln PLN.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy jako Spółka prawa handlowego jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej, wykonuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta w dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków i deszczówki, a ponadto znaczących inwestycji w infrastrukturę i utrzymania w należytym stanie technicznym całego posiadanego majątku. Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Miasto Bydgoszcz.

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego (22) 319-56-88 lub skorzystania z formularza.