Pozyskanie kapitału i doradztwo

SDS Optic Sp. z o.o.

www.sdsoptic.pl

SDS Optic Sp. z o.o.  rozwinęła unikatową w skali globalnej innowacyjną  technologię diagnostyki i monitorowania stanu żywej tkanki in vivo (w organizmie pacjenta) oraz będzie producentem dedykowanego urządzenia diagnostycznego obejmującego: mikrosondę diagnostyczną oraz detektor aktywnych biologicznie związków

Spółka, wcześniej specjalizująca się w obszarze optoelektroniki i aplikacji biotechnologicznych, od 2015 r. prowadzi prace badawczo-rozwojowe dotyczące rozwoju innowacyjnej technologii mikrosondy – wynalazku opartego o połączone kompetencje naukowców z dziedziny biochemii oraz inżynierii światłowodowej i laserowej

Zastosowania mikrosondy mają objąć m.in. diagnostykę (w tym nowotworową) oraz monitorowanie skuteczności terapii (np. nowotworowe terapie celowane), w czasie rzeczywistym i w naturalnym stanie, przy użyciu metod do tej pory niedostępnych

SDS Optic strategicznie zamierza koncentrować się na pomocy światu medycyny w szybszej, mniej bolesnej oraz mniej inwazyjnej diagnostyce chorób i wsparciu w szybkim, efektywnym leczeniu wykorzystującym terapie celowane. Spółka chce odpowiadać zarówno na potrzeby osób żyjących z przewlekłymi chorobami, w szczególności nowotworowymi, jak również hodowców zwierząt, poprzez np. wspieranie rozrodu zwierząt hodowlanych

Innowacyjne urządzenie diagnostyczne SDS, mające w diagnostyce nowotworowej zastąpić tradycyjną biopsję, wzbudziło szerokie zainteresowanie lekarzy onkologów oraz innych specjalizacji.

Na rozwój urządzenia OMiprobe, SDS Optic uzyskała istotne wsparcie ze środków publicznych (NCBiR) i unijnych, w tym największy w historii programu Horyzont 2000 grant dla polskiego przedsiębiorstwa, w wysokości 4 mln EUR, z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań klinicznych mikrosondy diagnostycznej.

Capital One Advisers jako doradca finansowy wsparł SDS Optic w przygotowaniu i pozyskaniu kapitału od profesjonalnego funduszu inwestycyjnego wspierającego rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Spółka rozważa również debiut na rynku NewConnect w średniej perspektywie czasu.

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.