Pozyskanie kapitału i doradztwo

Towarzystwo Inwestycyjne INVESTING S.A.

www.investing.com.pl

Towarzystwo Inwestycyjne INVESTING S.A. prowadzi działalność na rynku nieruchomości od 1995 r. Siedziba Spółki mieści się w Gdańsku, a jej działalność skoncentrowana jest w rejonie Trójmiasta.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność deweloperska w segmencie budownictwa mieszkaniowego. Oferta Spółki obejmuje mieszkania w zróżnicowanym standardzie wykończenia, dopasowanym do potrzeb klientów – od mieszkań w segmencie popularnym, aż po apartamenty.

TI INVESTING S.A. świadczy także kompleksowe usługi związane z obsługą procesu inwestycyjnego. Elementami tej usługi są w szczególności: przeprowadzanie due diligence, obsługa inwestycji od etapu koncepcji do realizacji, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie, a także udział w opracowaniu projektu budowlanego. W ramach obsługi procesu inwestycyjnego TI INVESTING S.A. pełni  także rolę generalnego wykonawcy lub inwestora zastępczego.

W I kwartale 2014 r. Spółka z sukcesem przeprowadziła z naszym udziałem ofertę niepubliczną obligacji o wartości 9,0 mln PLN. W opisanym wyżej procesie Capital One Advisers pełnił rolę doradcy finansowego.

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.