Globalna sieć M&A Worldwide

Jesteśmy częścią M&A Worldwide, globalnej sieci firm doradczych specjalizujących się w transakcjach fuzji i przejęć. Posiadamy dostęp do inwestorów działających globalnie oraz doświadczeń z transakcji zrealizowanych na całym świecie.

M&A Worldwide to sieć firm doradczych założona w 2004 r. w odpowiedzi na szybko rosnącą się liczbę międzynarodowych transakcji fuzji i przejęć. Sieć M&A Worldwide składa się z wiodących butików doradczych w kilkudziesięciu krajach.

M&A Worldwide to platforma dostępu do strategicznych i finansowych inwestorów, a także wymiany informacji o celach akwizycyjnych oraz spółkach chcących rozwijać się poprzez przejęcia na rynku globalnym.

Doradcy wchodzący w skład M&A specjalizują się w świadczeniu usług corporate finance, restrukturyzacji, wyszukiwaniu celów akwizycyjnych, obsłudze fuzji, przejęć, sprzedaży przedsiębiorstw, dezinwestycji i tworzenia aliansów strategicznych/joint ventures.

Wiecej w części Biura zagraniczne

Biura zagraniczne