Formularz

Poniższy formularz ułatwi ci kontakt z nami i automatycznie skieruje Twoje zapytanie do właściwego eksperta w naszej firmie. Wypełnij go, a my postaramy się udzielić ci odpowiedzi, w czasie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy, od momentu otrzymania Twojego zapytania.

Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000177791, NIP 526-27-08-783;
Capital One Partners Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303134, NIP 701-012-62-03;
Capital One S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000379816, NIP 701-028-47-12;
zwane łącznie dalej Administratorem lub Grupą Capital One.
Dane podaję dobrowolnie i można ją w dowolnym momencie wycofać.

Klauzula informacyjna

 • Administratorem bazy danych jest Grupa Capital One z siedzibą w Warszawie, 00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 41;
 • Dane udostępniane są dobrowolnie z zastrzeżeniem, że podanie danych jest niezbędne do korzystania z usług Grupy Capital One z siedzibą w Warszawie.
 • Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w zakresie i w celu:
  • wskazanym w udzielonych zgodach;
  • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
  • badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • oferowania Państwu usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośred­niego, w tym usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Podane dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom z nim współpracującym na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 • Dane przetwarzane na potrzeby marketingu usług Administratora będą przetwarzane przez okres – od momentu ich pozyskania do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych/żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela, a dane przetwarzane jedynie w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obo­wiązek podatkowy.
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • W sprawie wyjaśnienie kwestii dotyczących Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@capitalone.pl
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta w poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Danych Osobowych (adres e-mail: iod@capitalone.pl ) spod adresu, którego zgoda dotyczy.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
 • Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trze­ciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tar­czy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.
 • Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Dane adresowe

Capital One Advisers Sp. z o.o.
Capital One Partners Sp.z o.o. Sp.k.

Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa, Polska

Tel: +48 (22) 319 56 88
Fax: +48 (22) 319 56 80
E-mail: info(at)capitalone.pl

Mapa dojazdu:

Capital One Advisers Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000 PLN.
NIP: 526-270-87-83, KRS: 0000177791

Capital One Partners Sp. z o.o. Sp.k.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP: 701-012-62-03, KRS: 0000303134