Dołącz do bazy inwestorów

Capital One Advisers jest aktywnym Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect od początku jego uruchomienia.

Poniższy formularz ułatwi Ci kontakt z nami i automatycznie skieruje Twoje zapytanie do właściwego eksperta w naszej firmie. Wypełnij go, a my postaramy się udzielić odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy.

Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000177791, NIP 526-27-08-783;
Capital One Partners Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000303134, NIP 701-012-62-03;
Capital One S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000379816, NIP 701-028-47-12;
zwane łącznie dalej Administratorem lub Grupą Capital One.
Dane podaję dobrowolnie i można ją w dowolnym momencie wycofać.

Klauzula informacyjna

 • Administratorem bazy danych jest Grupa Capital One z siedzibą w Warszawie, 00-540 Warszawa, Al. Ujazdowskie 41;
 • Dane udostępniane są dobrowolnie z zastrzeżeniem, że podanie danych jest niezbędne do korzystania z usług Grupy Capital One z siedzibą w Warszawie.
 • Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w zakresie i w celu:
  • wskazanym w udzielonych zgodach;
  • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
  • badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • oferowania Państwu usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośred­niego, w tym usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Podane dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom z nim współpracującym na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 • Dane przetwarzane na potrzeby marketingu usług Administratora będą przetwarzane przez okres – od momentu ich pozyskania do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych/żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela, a dane przetwarzane jedynie w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obo­wiązek podatkowy.
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • W sprawie wyjaśnienie kwestii dotyczących Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@capitalone.pl
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta w poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Danych Osobowych (adres e-mail: iod@capitalone.pl ) spod adresu, którego zgoda dotyczy.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
 • Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trze­ciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tar­czy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.
 • Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Alternatywny System Obrotu (ASO) NewConnect to rynek skierowany do doświadczonych Inwestorów, oczekujących wysokich stóp zwrotu, jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycji. NewConnect to w znacznej mierze niszowe, dynamiczne i rozwojowe projekty, które do tej pory nie były dostępne dla szerokiego grona Inwestorów.