Doradzamy charyzmatycznym liderom

Czujemy, że z nimi rozumiemy się najlepiej

Usługi  | 

Transakcje M&A

Zapewniamy doradztwo finansowe i transakcyjne na każdym etapie przygotowania i realizacji transakcji sprzedaży, fuzji i przejęć firm. Dzięki naszemu wsparciu Właściciele i Zarządy spółek znajdują odpowiednich partnerów, skutecznie realizują transakcje sprzedaży przedsiębiorstw oraz nabywają wybrane dzięki naszej pomocy cele akwizycyjne.​

Sprzedaż całości lub części udziałów w spółce pozwala jej Właścicielom uwolnić środki niezbędne na inne cele. Ścieżka rozwoju przedsiębiorstwa poprzez nabycie bądź połączenie z podmiotem o podobnym lub komplementarnym profilu może z kolei znacząco przyspieszyć wzrost jego wartości. Działamy w sposób kompleksowy, a dzięki przynależności do międzynarodowej organizacji Pandea Global zapewniamy naszym Klientom dostęp do inwestorów strategicznych na całym świecie.

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Sprzedaż całości lub części udziałów w spółce to proces złożony i wieloetapowy. Naszym zadaniem jest odpowiednie przygotowanie do niego Państwa spółki w celu m.in. identyfikacji wewnętrznych rezerw i ryzyk mogących mieć wpływ na transakcję, w celu podniesienia jej wartości. Opierając się na posiadanych kontaktach i relacjach międzynarodowych, identyfikujemy potencjalnych nabywców o wymaganym profilu i skali działania. Istotnym obszarem jest przygotowanie właściwej dokumentacji projektowej w formie Teasera i Memorandum Inwestycyjnego prezentujących pełen profil spółki, jej przewagi konkurencyjne oraz argumenty inwestycyjne. Zbudowanie modelu finansowego ujmującego w spOsób transparentny źródła przychodów i kosztów, KPI oraz wyniki i prognozy spółki i/lub jej grupy kapitałowej pozwala na miarodajną wycenę spółki i efektywne prowadzenie rozmów. Następnie gromadzimy oferty wstępne i prowadzimy nadzór nad procesem due diligence, tj. badania spółki/grupy przez wybranego potencjalnego nabywcę. Kluczowym dla sukcesu transakcji obszarem naszego zaangażowania są negocjacje warunków transakcji: Zarys Kluczowych Warunków Transakcji (ang. Term Sheet), następnie umowa inwestycyjna oraz umowa sprzedaży (SPA). Po podpisaniu pełnej dokumentacji transakcyjnej wspieramy realizację warunków zawieszających, w tym uzyskanie niezbędnych zgód na transakcję.

PROFESJONALNE DORADZTWO

Nasze doradztwo transakcyjne przy sprzedaży spółki lub przejęciu innego przedsiębiorstwa obejmuje cały proces przygotowawczy i implementacyjny potrzebny dla skutecznej realizacji procesu.​

Etap przygotowań to analiza ekonomiczno-finansowa, prognostyczny model finansowy i wycena spółki, wsparcie doboru pozostałych doradców, zdefiniowanie optymalnej struktury transakcji, opracowanie harmonogramu. Trafna identyfikacja i zarządzanie komunikacją oraz relacjami z potencjalnymi nabywcami pozwala na zbudowanie odpowiednio konkurencyjnego procesu. Organizacja i nadzór nad procesem due diligence, a także kompleksowe doradztwo podczas negocjacji odciąża Zarząd i Właścicieli, zwiększają efektywność i bezpieczeństwo procesu. W finalnej fazie transakcji doradzamy przy ostatecznym wynegocjowaniu i podpisaniu umowy inwestycyjnej i umowy sprzedaży (SPA). W toku poszczególnych faz prowadzimy merytoryczną koordynację prac doradców prawnych i wszystkich zaangażowanych stron. Wspomagamy także pozyskiwanie zewnętrznego finansowania nabyć. W transakcjach z inwestorami branżowymi doradzamy w przygotowaniu wspólnego biznes planu pozwalającego m.in. na wyliczenie efektów synergii wynikających z transakcji M&A, jak również wspieramy proces integracji poprzejęciowej.​

Z naszym udziałem zrealizują Państwo także wykupy lewarowane długiem (ang. LBO – Leveraged Buy Out) oraz wykupy menedżerskie (ang. MBO – Management Buy Out; MBI – Management Buy In). Przygotujemy strukturę transakcji i zweryfikujemy jej parametry ekonomiczne, sporządzimy Memorandum Inwestycyjne, zaaranżujemy finansowanie zewnętrzne w formie długu lub kapitału własnego od instytucji finansowej. W transakcji wykupu menedżerskiego naszym zadaniem jest także zdefiniowanie relacji wewnątrz grupy menedżerskiej w celu powołania wehikułu inwestycyjnego oraz reprezentowanie grupy menedżerskiej w negocjacjach z właścicielem i instytucją finansową.

KORZYSTNA ALTERNATYWA DLA ROZWOJU ORGANICZNEGO

Gdy przedsiębiorstwo staje w obliczu bariery dalszego organicznego wzrostu, a sytuacja konkurencyjna wymusza podjęcie niestandardowych działań, istnieją przesłanki do przeprowadzenia transakcji kapitałowej, takiej jak połączenie, zakup podmiotu z rynku i przystąpienie do budowy grupy kapitałowej lub sprzedaż akcji czy udziałów spółki.

JAK DZIAŁAMY?

Pomagamy naszym Klientom w przygotowaniu spójnej strategii rozwoju łączącej transakcje fuzji i przejęć z długofalowym wzrostem spółek i planami osobistymi ich Właścicieli. Przygotowujemy analizy pozwalające na dobór optymalnego momentu na dokonanie sprzedaży, połączenia bądź wykupu. Organizujemy i nadzorujemy efektywne przeprowadzenie transakcji przy zachowaniu konkurencyjności, jak i maksymalnej poufności i bezpieczeństwa procesu. Doradzamy również w specyficznych procesach transakcyjnych, takich jak wykup lewarowany (ang. LBO – Leveraged Buy Out) lub wykup menedżerski (ang. MBO – Management Buy Out; MBI – Management Buy In). Do nas należy pełna koordynacja prac podmiotów zaangażowanych w przebieg i sfinalizowanie transakcji.

SPECJALIZACJE BRANŻOWE

Marketing internetowy

E-commerce

Nowe technologie

Technologie dla budownictwa

IT

Gaming

Smart Home

Produkcja przemysłowa

Ochrona zdrowia

Sprzedaż i dystrybucja

FMCG

Materiały budowlane
i budownictwo

Farmacja

Transport

Energie odnawialne

Usługi B2B i B2C

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

WARTOŚCI W RELACJACH Z KLIENTAMI

Nasz zespół łączy unikatową wiedzę z obszaru finansów z wieloletnim doświadczeniem w skutecznym prowadzeniu transakcji kapitałowych oraz doradztwie finansowym i strategicznym. Dzięki naszym wartościom i wiedzy zespołu mogą Państwo być pewni rzetelnego doradztwa oraz światowych standardów wykonywania powierzonych nam zadań.

 

Naszym Klientom zapewniamy najkorzystniejsze rozwiązania:

  1. Optymalne przeprowadzenie procesu sprzedaży spółki, dzięki sieci globalnych relacji,​
  2. Finansowanie ze strony funduszy private equity i mezzanine,​
  3. Wzrost przez przejęcia na różnych rynkach,​
  4. Refinansowanie i rekapitalizacje,​
  5. Różne formy pozyskania kapitału z rynku prywatnego i publicznego,​
  6. Komfort i spokój wynikający z ciągłego kontaktu z doradcą, który opiekuje się transakcją.