Doradzamy charyzmatycznym liderom

Czujemy, że z nimi rozumiemy się najlepiej

Usługi  | 

Pozyskanie finansowania, inwestora i kapitału

Wybieramy dla naszych Klientów najkorzystniejszą formę pozyskania finansowania, zapewniając dostęp do polskich i międzynarodowych inwestorów finansowych i branżowych. Proponujemy rozwiązania i horyzont czasowy współpracy z inwestorem najlepiej dopasowane do preferencji i potrzeb naszych Klientów.

INWESTOR FINANSOWY​

Inwestor finansowy będący funduszem Private Equity lub Venture Capital ma na celu uzyskanie jak największej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, przy średniookresowym horyzoncie inwestycji od 3 do 5 lat. Źródłem zysków inwestorów finansowych jest przede wszystkim wzrost wartości zaangażowanego kapitału realizowany poprzez sprzedaż udziałów bądź akcji w spółkach, a także dochody z wypłacanych przez spółki dywidend. Inwestorzy finansowi nabywają istniejące lub nowe udziały/akcje, obejmując w zamian udziały mniejszościowe lub większościowe w kapitale.

INWESTOR BRANŻOWY​

Inwestor strategiczny działa najczęściej w tej samej lub podobnej branży co podmiot będący celem inwestycji. Horyzont inwestycyjny jest praktycznie nieograniczony – spółka będąca celem inwestycji wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju inwestora. Źródłem korzyści inwestora branżowego jest prowadzenie działalności w większej skali, wejście na nowe rynki, zdobycie nowych kanałów dystrybucji, generowanie większych przychodów. Inwestorzy strategiczni praktycznie zawsze docelowo zakładają uzyskanie kontroli nad Spółką.​

NA CZYM POLEGA POMOC DORADCY?

Pozyskanie dla spółki inwestora w drodze oferty skierowanej do funduszy Private Equity, Venture Capital lub też inwestorów branżowych wymaga przeprowadzenia jej analizy ekonomiczno-finansowej, opracowania modelu finansowego z projekcjami finansowymi i wyceny. Definiujemy średnioterminową strategię właścicielską dotyczącą Klienta, przygotowujemy Memorandum Inwestycyjne oraz listę instytucji, do których skierowana zostanie propozycja inwestycyjna. Zbieramy wstępne oferty od zainteresowanych podmiotów i koordynujemy spotkania pomiędzy potencjalnymi inwestorami a Zarządem Spółki i jej Właścicielami. Bierzemy udział w przygotowaniu i negocjacjach Zarysu Kluczowych Warunków Transakcji (ang. Term Sheet), koordynujemy proces due diligence (badania Spółki), po czym negocjujemy relacje korporacyjne wewnątrz spółki po transakcji (ang. Corporate Governance) i ostateczne warunki finansowe transakcji, aż do zawarcia umowy inwestycyjnej i umowy akcjonariuszy/udziałowców.

REALIZACJA

Gwarantujemy wsparcie w implementacji ostatecznych warunków transakcji, monitorując realizację warunków zawieszających wykonanie zawartych umów i wykonanie przez przedsiębiorstwo założeń biznes planu i modelu finansowego oraz budżetu.

JAK DZIAŁAMY​

W procesie pozyskania inwestora finansowego lub branżowego proponujemy obranie konkretnej strategii właścicielskiej, w którą w długim horyzoncie czasowym wpisywać się będzie planowana transakcja. Kluczowe jest następnie odpowiednie zdefiniowanie strategii rozwojowej i planów spółki oraz przygotowanie materiałów informacyjnych o spółce zgodnie z międzynarodowymi standardami. Potencjalnych inwestorów definiujemy z uwzględnieniem skali, branży, kondycji i potrzeb spółki oraz preferencji Klienta, a lista wytypowanych inwestorów w Polsce i za granicą przedstawiana jest Klientowi do akceptacji. Naszym zadaniem jest pełna komunikacja z inwestorami, organizacja i udział w spotkaniach inwestorów ze Spółką i jej Właścicielami. Negocjując Zarys Kluczowych Warunków Transakcji (ang. Term Sheet) zwracamy szczególną uwagę na zapotrzebowanie spółki na wkład wnoszony przez inwestora oraz wzajemne relacje pomiędzy dotychczasowymi Właścicielami a nowym inwestorem. Nasz nadzór nad przygotowaniem tzw. data roomu zawierającego kluczowe dokumenty będące przedmiotem analiz ze strony inwestora w procesie due diligence (badania Spółki) pomaga zoptymalizować warunki inwestycji dla naszego Klienta. Prowadzimy negocjacje ostatecznych warunków transakcji, a następnie nadzorujemy ich realizację.

SPECJALIZACJE BRANŻOWE

Marketing internetowy

E-commerce

Nowe technologie

Technologie dla budownictwa

IT

Gaming

Smart Home

Produkcja przemysłowa

Ochrona zdrowia

Sprzedaż i dystrybucja

FMCG

Materiały budowlane
i budownictwo

Farmacja

Transport

Energie odnawialne

Usługi B2B i B2C

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

WARTOŚCI W RELACJACH Z KLIENTAMI

Nasz zespół łączy unikatową wiedzę z obszaru finansów z wieloletnim doświadczeniem w skutecznym prowadzeniu transakcji kapitałowych oraz doradztwie finansowym i strategicznym. Dzięki naszym wartościom i wiedzy zespołu mogą Państwo być pewni rzetelnego doradztwa oraz światowych standardów wykonywania powierzonych nam zadań.

 

Naszym Klientom zapewniamy najkorzystniejsze rozwiązania:

  1. Optymalne przeprowadzenie procesu sprzedaży spółki, dzięki sieci globalnych relacji,​
  2. Finansowanie ze strony funduszy private equity i mezzanine,​
  3. Wzrost przez przejęcia na różnych rynkach,​
  4. Refinansowanie i rekapitalizacje,​
  5. Różne formy pozyskania kapitału z rynku prywatnego i publicznego,​
  6. Komfort i spokój wynikający z ciągłego kontaktu z doradcą, który opiekuje się transakcją.