Doradzamy charyzmatycznym liderom

Czujemy, że z nimi rozumiemy się najlepiej

Usługi  | 

Autoryzowany Doradca New Connect

Od czasu utworzenia Alternatywnego Rynku Giełdowego NewConnect pełnimy na nim funkcję Autoryzowanego Doradcy. Capital One Advisers do każdego projektu prezentowanego Inwestorom na rynku NewConnect podchodzi stosując dogłębną analizę standingu (ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej) i planów potencjalnego Emitenta oraz pełną wycenę z zastosowaniem pogłębionych narzędzi analitycznych . Nasze wsparcie dla spółek chcących wprowadzić swoje akcje na rynek giełdowy NewConnect zostało docenione przez Klientów, Giełdę Papierów Wartościowych i specjalistów z branży – znajdujemy się w czołówce firm doradczych działających w tym obszarze.

Czym jest NewConnect?

NewConnect to rynek akcji mający formę tzw. alternatywnego systemu obrotu (ASO) organizowany przez GPW. Oferuje on możliwości pozyskania kapitału dla dynamicznie rosnących małych i średnich przedsiębiorstw, które ze względu na np. mniejszą skalę lub krótką historię działalności mogą nie kwalifikować się do wejścia na GPW. Na rynku tym spotykają się inwestorzy skłonni podjąć wyższe ryzyko i firmy, które potrzebują środków na rozwój i ekspansję. Jest to możliwe dzięki:

 • zmniejszeniu wymagań w stosunku do spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, niższym kosztom dopuszczenia i funkcjonowania,​75
 • mniej rygorystycznym obowiązkom informacyjnym,​
 • stworzeniu rynku dla mniejszych spółek, o kapitalizacji nawet kilku milionów złotych oraz wartości emisji od kilku do kilkunastu milionów złotych,​
 • zainteresowaniu rynkiem NewConnect inwestorów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych,​
 • koncentracji na spółkach z sektora nowych technologii, jak również działających w obrębie nowoczesnych usług, biotechnologii, alternatywnych źródeł energii, ochrony środowiska, etc.

PROJEKTY SPÓŁEK WPROWADZONYCH NA NC I GPW

Certyfikowane produkty ekologiczne

Nasza rola:
Doradca finansowy i Autoryzowany Doradca Spółki

Branża IT i urządzeń medycznych

Dwie oferty akcji
IPO na GPW

Wartość transakcji: ponad 62 mln zł

Nasza rola:
Doradca finansowy i Autoryzowany Doradca Spółki

Producent gier

Nasza rola:
Doradca finansowy i Autoryzowany Doradca Spółki

NOWY KAPITAŁ I ALTERNATYWNY RYNEK

Jako Autoryzowany Doradca nie tylko zajmujemy się realizacją procesu dopuszczenia akcji Spółki do notowań na NewConnect, ale przede wszystkim wspieramy przyszłych emitentów we właściwym przygotowaniu i przeprowadzeniu z naszym udziałem całego procesu pozyskania kapitału, a następnie funkcjonowaniu na rynku zorganizowanym oraz wypełnianiu obowiązków informacyjnych spółki publicznej. Zwracamy uwagę na wdrożenie wysokich standardów ładu korporacyjnego oraz właściwą komunikację emitenta z rynkiem.

NASZA ROLA

Nasz zespół obejmuje grupę wykwalifikowanych i doświadczonych doradców finansowych i Certyfikowanych Doradców NewConnect, których obecność jest kluczowa dla rozwijania wysokiej jakości usług świadczonych na rzecz Klientów w tym obszarze. Dla niektórych spółek NewConnect jest docelowym rynkiem notowań, jednak dla wielu podmiotów jest etapem poprzedzającym realizowany przy naszym udziale debiut na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych.

SPECJALIZACJE BRANŻOWE

Marketing internetowy

E-commerce

Nowe technologie

Technologie dla budownictwa

IT

Gaming

Smart Home

Produkcja przemysłowa

Ochrona zdrowia

Sprzedaż i dystrybucja

FMCG

Materiały budowlane
i budownictwo

Farmacja

Transport

Energie odnawialne

Usługi B2B i B2C

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

WARTOŚCI W RELACJACH Z KLIENTAMI

Nasz zespół łączy unikatową wiedzę z obszaru finansów z wieloletnim doświadczeniem w skutecznym prowadzeniu transakcji kapitałowych oraz doradztwie finansowym i strategicznym. Dzięki naszym wartościom i wiedzy zespołu mogą Państwo być pewni rzetelnego doradztwa oraz światowych standardów wykonywania powierzonych nam zadań.

 

Naszym Klientom zapewniamy najkorzystniejsze rozwiązania:

 1. Optymalne przeprowadzenie procesu sprzedaży spółki, dzięki sieci globalnych relacji,​
 2. Finansowanie ze strony funduszy private equity i mezzanine,​
 3. Wzrost przez przejęcia na różnych rynkach,​
 4. Refinansowanie i rekapitalizacje,​
 5. Różne formy pozyskania kapitału z rynku prywatnego i publicznego,​
 6. Komfort i spokój wynikający z ciągłego kontaktu z doradcą, który opiekuje się transakcją.