Doradzamy charyzmatycznym liderom

Czujemy, że z nimi rozumiemy się najlepiej

Usługi  | 

Finansowanie Kapitałowe

Realizacja przemyślanej strategii rozwojowej popartej analitycznym modelem finansowym ma ogromny wpływ na właściwe funkcjonowanie, wzrost konkurencyjności i fundamentalnej wartości przedsiębiorstwa. Współpraca z nami w obszarze corporate finance daje Państwu gwarancję wyboru najkorzystniejszego rozwiązania oferowanego przez rynek. ​

Przygotowujemy analizy strategiczne, tworzymy plany rozwoju kapitałowego uwzględniające tzw. value drivers (czynniki wzrostu wartości), a także sporządzamy wyceny bieżącej i przyszłej wartości przedsiębiorstw.

WSPÓŁTWORZYMY FUNDAMENTALNĄ WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Transakcję pozyskania nowego inwestora kapitałowego, sprzedaży bądź zakupu firmy powinno poprzedzać wykonanie analizy strategicznej oraz finansowej. Proponujemy Państwu dogłębne przeanalizowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej Państwa spółki, które zaowocuje jasnym obrazem jej sytuacji pod kątem efektywności funkcjonowania, zweryfikuje jej biznes plan, określi zapotrzebowanie na finansowanie oraz powoli na zoptymalizowanie warunków późniejszego wejścia inwestora do spółki.

ANALIZA STRATEGICZNA

Przeprowadzamy analizę strategiczną, która bada stopień wykorzystania zasobów kapitałowych, a także wykorzystania zasobów majątkowych i ludzkich w spółce, by móc trafnie zdiagnozować jej zdolności do osiągnięcia sukcesu w złożonym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

MODELE FINANSOWE

Przygotowujemy modele finansowe zawierające szczegółową i wielowariantową projekcję sytuacji finansowej spółki przy uwzględnieniu wszelkich uwarunkowań natury finansowej, rynkowej (w tym konkurencyjnej), kadrowej, marketingowej i technologicznej oraz planowanych inwestycji. Efektem tych prac jest dobór przez spółkę i jej Właścicieli optymalnej ścieżki rozwoju poparty konkretnymi danymi.

WYCENA SPÓŁKI

Sporządzamy wycenę kapitału własnego spółki, która może służyć takim celom, jak transakcje kupna i sprzedaży podmiotów z rynku, przeprowadzenie oferty na rynku publicznym i niepublicznym, pozyskanie kapitału czy podjęcie strategicznych decyzji dotyczących inwestycji i rozwoju. Praktyka pokazuje, że nie ma uniwersalnej metody wyceny, która stałaby się standardem pasującym do wszystkich możliwych wariantów działalności i rozwoju Spółki, towarzyszących im ryzyk i ich wpływowi na wartość spółki. Dlatego w dokonywanych wycenach bierzemy pod uwagę takie elementy jak faza rozwoju spółki, wielkość jej przedsiębiorstwa, branża i rynki, na których działa, stopień kontroli ze strony różnych interesariuszy, płynność akcji lub udziałów, jak i potencjalne efekty synergii możliwe do uzyskania w wyniku planowanych działań.

SPECJALIZACJE BRANŻOWE

Marketing internetowy

E-commerce

Nowe technologie

Technologie dla budownictwa

IT

Gaming

Smart Home

Produkcja przemysłowa

Ochrona zdrowia

Sprzedaż i dystrybucja

FMCG

Materiały budowlane
i budownictwo

Farmacja

Transport

Energie odnawialne

Usługi B2B i B2C

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

WARTOŚCI W RELACJACH Z KLIENTAMI

Nasz zespół łączy unikatową wiedzę z obszaru finansów z wieloletnim doświadczeniem w skutecznym prowadzeniu transakcji kapitałowych oraz doradztwie finansowym i strategicznym. Dzięki naszym wartościom i wiedzy zespołu mogą Państwo być pewni rzetelnego doradztwa oraz światowych standardów wykonywania powierzonych nam zadań.

 

Naszym Klientom zapewniamy najkorzystniejsze rozwiązania:

  1. Optymalne przeprowadzenie procesu sprzedaży spółki, dzięki sieci globalnych relacji,​
  2. Finansowanie ze strony funduszy private equity i mezzanine,​
  3. Wzrost przez przejęcia na różnych rynkach,​
  4. Refinansowanie i rekapitalizacje,​
  5. Różne formy pozyskania kapitału z rynku prywatnego i publicznego,​
  6. Komfort i spokój wynikający z ciągłego kontaktu z doradcą, który opiekuje się transakcją.