Realizacja przemyślanej strategii rozwojowej popartej analitycznym modelem finansowym ma ogromny wpływ na właściwe funkcjonowanie, wzrost konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa. Wybór odpowiedniej ścieżki rozwoju to więcej niż połowa sukcesu.

Współpraca z nami w obszarze Corporate Finance daje Państwu gwarancję wyboru najkorzystniejszego rozwiązania oferowanego przez rynek. Przygotowujemy analizy strategiczne, tworzymy plany rozwoju kapitałowego uwzględniające tzw. value drivers (czynniki wzrostu wartości), a także sporządzamy wyceny bieżącej i przyszłej wartości przedsiębiorstw.

„Wysoko oceniamy poziom realizacji projektu powierzonego Capital One Advisers – zarówno pod względem merytorycznego poziomu prac, jak również profesjonalizmu i dyspozycyjności doradcy, jakości przygotowywanych dokumentów oraz terminowości wykonywanych prac.”
MARIUSZ BIAŁEK
Prezes Zarządu Allcon S.A.

Doradztwo kapitałowe – współtworzymy fundamentalną wartość przedsiębiorstwa

Transakcje kapitałowe muszą być poprzedzone wykonaniem analizy strategicznej oraz finansowej. Proponujemy Państwu dogłębne przeanalizowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, które zaowocuje jasnym obrazem sytuacji Spółki pod kątem efektywności jej funkcjonowania, zweryfikuje jej biznes plan, określi zapotrzebowanie na finansowanie oraz zdolności do jego pozyskania.

Przeprowadzamy analizę strategiczną, która bada stopień wykorzystania zasobów kapitałowych, a także wykorzystania zasobów majątkowych i ludzkich w Spółce, by móc trafnie zdiagnozować jej zdolności do osiągnięcia sukcesu w złożonym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Przygotowujemy modele finansowe zawierające szczegółową i wielowariantową projekcję sytuacji finansowej Spółki, przy uwzględnieniu wszelkich uwarunkowań natury finansowej, rynkowej (w tym konkurencyjnej), kadrowej, marketingowej i technologicznej oraz planowanych przejęć. Efektem tej fazy prac jest wybór przez Spółkę i jej Właścicieli optymalnej ścieżki rozwoju.

Sporządzamy wycenę Spółki, która może służyć takim celom jak transakcje kupna i sprzedaży podmiotów z rynku, przeprowadzenie oferty na rynku publicznym i niepublicznym, ocena zdolności kredytowej czy podjęcie strategicznych decyzji dotyczących działalności Spółki. Praktyka pokazuje, że nie ma uniwersalnej metody wyceny, która stałaby się standardem pasującym do wszystkich możliwych wariantów rozwoju Spółki, towarzyszących im ryzyk i ich wpływowi na wartość Spółki. Dlatego w dokonywanych wycenach bierzemy pod uwagę takie elementy jak faza rozwoju Spółki, wielkość jej przedsiębiorstwa, branża i rynki, na których działa, stopień kontroli przez różnych interesariuszy, płynność i stopień zbywalności akcji lub udziałów przedsiębiorstwa, jak i potencjalne efekty synergii możliwe do uzyskania w wyniku planowanych działań.

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.