Doradzamy charyzmatycznym liderom

Czujemy, że z nimi rozumiemy się najlepiej

Usługi  | 

Wycena spółki, przedsiębiorstw, firmy

Wycena spółki może służyć różnym celom, w tym transakcjom kupna i sprzedaży, przeprowadzeniu oferty na rynku publicznym lub niepublicznym, ocenie możliwości finansowania rozwoju długiem, czy podjęciu strategicznych decyzji właścicielskich. W procesie wyceny przedsiębiorstw stosujemy różnorodne metody wyceny, najlepiej dopasowane do charakteru działalności i fazy rozwoju przedsiębiorstwa . Mamy wieloletnie doświadczenie w weryfikacji wartości spółek zarówno metodami dochodowymi, jak również porównawczymi i majątkowymi.

METODY WYCENY

W procesie wyceny przedsiębiorstw stosuje się różnorodne metody wyceny, dzielone co do zasady na metody dochodowe, bazujące na zdolności przedsiębiorstwa do generowania dochodu w przyszłości, metody porównawcze, wykorzystujące m.in. wskaźniki i mnożniki cenowe czy notowania giełdowe (tzw. metody rynkowe), oraz metody majątkowe, opierające się na wycenie składników majątku spółki. Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza gwarantują dobór właściwej metody oszacowania wartości i określenie wiarygodnych parametrów modelu wyceny, adekwatnych do celów, jakim służy wycena.

CEL WYCENY

Celem wyceny jest najczęściej ustalenie jej wartości na potrzeby transakcyjne (nabycie lub sprzedaż przedsiębiorstwa, całości lub części udziałów lub akcji), łączenia lub podziału spółek, wnoszenia aportów, oceny opcji strategicznych przedsiębiorstwa, estymacji efektów synergii w transakcjach fuzji i przejęć, podwyższeń kapitału lub umorzenia akcji bądź udziałów w spółkach, postępowań cywilnoprawnych, sprawozdawczości finansowej.

ZAŁOŻENIA DO WYCEN

W dokonywanych wycenach bierzemy pod uwagę takie elementy jak faza rozwoju spółki, jej wielkość, profil działalności i branża, stopień kontroli ze strony interesariuszy (pakiety mniejszościowe lub kontrolne), płynność i stopień zbywalności akcji lub udziałów, jak i potencjalne efekty synergii możliwe do uzyskania przez inwestora. Na podstawie historii finansowej i założeń odnośnie prognoz oraz oceny ryzyka, przy wykorzystaniu dostępnych danych rynkowych przygotowujemy wycenę kilkoma metodami i szacujemy widełki wartości spółki, które służą m.in. w negocjacjach z zainteresowanymi podmiotami w transakcji kapitałowej.

SPECJALIZACJE BRANŻOWE

Marketing internetowy

E-commerce

Nowe technologie

Technologie dla budownictwa

IT

Gaming

Smart Home

Produkcja przemysłowa

Ochrona zdrowia

Sprzedaż i dystrybucja

FMCG

Materiały budowlane
i budownictwo

Farmacja

Transport

Energie odnawialne

Usługi B2B i B2C

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

WARTOŚCI W RELACJACH Z KLIENTAMI

Nasz zespół łączy unikatową wiedzę z obszaru finansów z wieloletnim doświadczeniem w skutecznym prowadzeniu transakcji kapitałowych oraz doradztwie finansowym i strategicznym. Dzięki naszym wartościom i wiedzy zespołu mogą Państwo być pewni rzetelnego doradztwa oraz światowych standardów wykonywania powierzonych nam zadań.

 

Naszym Klientom zapewniamy najkorzystniejsze rozwiązania:

  1. Optymalne przeprowadzenie procesu sprzedaży spółki, dzięki sieci globalnych relacji,​
  2. Finansowanie ze strony funduszy private equity i mezzanine,​
  3. Wzrost przez przejęcia na różnych rynkach,​
  4. Refinansowanie i rekapitalizacje,​
  5. Różne formy pozyskania kapitału z rynku prywatnego i publicznego,​
  6. Komfort i spokój wynikający z ciągłego kontaktu z doradcą, który opiekuje się transakcją.