Doradzamy charyzmatycznym liderom

Czujemy, że z nimi rozumiemy się najlepiej

Usługi  | 

Obligacje Catalyst

Emisja obligacji może stanowić jedną z najkorzystniejszych form finansowania rozwoju działalności. Potrafimy obiektywnie ocenić potrzeby finansowe przedsiębiorstwa oraz jego możliwości emisji papierów dłużnych. Świadczymy kompleksowe usługi doradcze o charakterze finansowym oraz organizacyjnym, jak również posiadamy uprawnienia do wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst. ​

Jeżeli zastanawiają się Państwo nad tą formą finansowania, zachęcamy do wspólnego przeanalizowania możliwości jej zastosowania. W wielu przypadkach to właśnie finansowanie instrumentami dłużnymi okazuje się najkorzystniejszą z dostępnych opcji.

FORMY FINANSOWANIA

Ważne jest dobranie najwłaściwszej formy instrumentu w kontekście potrzeb i modelu działania Spółki, jej planów rozwoju i dostępnych zabezpieczeń. Oferując obligacje zamienne spółka zwiększa szanse powodzenia realizacji projektu w przypadku braku odpowiednich zabezpieczeń dla długu.

BEZ DZIELENIA SIĘ WŁASNOŚCIĄ

Potrafimy obiektywnie ocenić potrzeby finansowe przedsiębiorstwa oraz jego możliwości emisji obligacji. Nasze działania pozwalają Klientowi na pozyskanie inwestorów zewnętrznych i kapitału na rozwój bez zmian w obszarze struktury kapitałowej i kontroli nad spółką.

JAK DZIAŁAMY

Wspierając pozyskanie kapitału w drodze emisji obligacji odciążamy Zarząd od prac analitycznych i przygotowawczych. Świadczymy kompleksowe usługi w obszarze finansowym i organizacyjnym: sporządzamy potrzebne analizy oraz nadzorujemy przygotowanie dokumentów według najwyższych standardów jakości i przejrzystości, doradzamy w skonstruowaniu warunków emisji, koordynujemy i nadzorujemy przebieg całego procesu oraz wspieramy plasowanie emisji. Nasze doradztwo dotyczy także udzielania przyszłym obligatariuszom wszelkich potrzebnych informacji, wyjaśnień analitycznych i negocjacji warunków emisji obligacji.​

Jako Autoryzowany Doradca Catalyst możemy zrealizować także na rzecz Klienta pełną procedurę wprowadzenia obligacji do notowań w alternatywnym systemie obrotu Calalyst. Wpływa to dodatnio na płynność i atrakcyjność rynkową oferowanych papierów dłużnych, zarówno w przypadku spółek prywatnych, jak i publicznych.

SPECJALIZACJE BRANŻOWE

Marketing internetowy

E-commerce

Nowe technologie

Technologie dla budownictwa

IT

Gaming

Smart Home

Produkcja przemysłowa

Ochrona zdrowia

Sprzedaż i dystrybucja

FMCG

Materiały budowlane
i budownictwo

Farmacja

Transport

Energie odnawialne

Usługi B2B i B2C

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

WARTOŚCI W RELACJACH Z KLIENTAMI

Nasz zespół łączy unikatową wiedzę z obszaru finansów z wieloletnim doświadczeniem w skutecznym prowadzeniu transakcji kapitałowych oraz doradztwie finansowym i strategicznym. Dzięki naszym wartościom i wiedzy zespołu mogą Państwo być pewni rzetelnego doradztwa oraz światowych standardów wykonywania powierzonych nam zadań.

 

Naszym Klientom zapewniamy najkorzystniejsze rozwiązania:

  1. Optymalne przeprowadzenie procesu sprzedaży spółki, dzięki sieci globalnych relacji,​
  2. Finansowanie ze strony funduszy private equity i mezzanine,​
  3. Wzrost przez przejęcia na różnych rynkach,​
  4. Refinansowanie i rekapitalizacje,​
  5. Różne formy pozyskania kapitału z rynku prywatnego i publicznego,​
  6. Komfort i spokój wynikający z ciągłego kontaktu z doradcą, który opiekuje się transakcją.