Kiedy doradca

Jeżeli Państwa Spółka rozważa pozyskanie zewnętrznego finansowania, upublicznienie na Giełdzie Papierów Wartościowych lub NewConnect, przejęcie innej firmy czy też sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa – we wszystkich tych sytuacjach warto rozważyć skorzystanie z pomocy dedykowanego doradcy finansowego, jakim jesteśmy.

Doświadczenia rynkowe wskazują, że znacznie łatwiej i efektywniej osiąga się korzystając z usług doradcy, który w ścisłej współpracy ze Spółką i jej Właścicielami przygotuje, przeprowadzi oraz będzie nadzorować cały proces związany z rozważaną transakcją. Nasze dobre relacje z instytucjami finansowymi, elastyczne podejście do potrzeb Klienta, doświadczenie i wiedza ekspercka oraz kompleksowy zakres doradztwa to wymierne korzyści dla Państwa firmy, które może przynieść współpraca z nami – Capital One Advisers.

Bo razem możemy więcej

To, co wnosimy do współpracy z naszymi Klientami, to nie tylko nasze doświadczenie, wiedza oraz narzędzia, które pomogą w dokonaniu prawidłowej analizy i wyceny Spółki czy w pozyskaniu zewnętrznego finansowania od wybranej instytucji na optymalnych warunkach. Nasi Klienci oczekują od nas przede wszystkim zabezpieczenia ich interesów podczas organizacji finansowania i realizacji transakcji kapitałowych. Ponadto są zainteresowani wypracowaniem i nadzorem nad realizacją długookresowej strategii rozwojowej Spółki.

Jesteśmy nastawieni na efekty. Sukces naszego Klienta jest naszym osobistym sukcesem.

Korzyści dla Klienta

W wielu aspektach pozyskiwania finansowania zewnętrznego oraz transakcji fuzji i przejęć Capital One Advisers jest stroną, która przejmuje znaczącą część obowiązków Zarządu, Dyrektora Finansowego i Właścicieli naszego Klienta. Doświadczenie i wiedza ekspercka naszego zespołu przekładają się na wymierne korzyści dla każdej współpracującej z nami firmy.

Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego jest procesem złożonym i wymagającym nie tylko doświadczenia i wiedzy eksperckiej z zakresu planowania finansowego, zasad oceny ekonomiki inwestycji i kryteriów podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz wyceny przedsiębiorstw, ale też znajomości instrumentów finansowych i regulacji prawno-podatkowych. Wymaga ono także odpowiednich relacji rynkowych oraz znacznego zaangażowania czasowego. W Capital One Advisers wybieramy dla Państwa najkorzystniejsze formy finansowania.

Oto wymierne korzyści, jakie uzyska Państwa firma korzystając z naszego wsparcia w swoim rozwoju kapitałowym:

 • istotne odciążenie Zarządu i Właścicieli, szefów i pracowników pionu finansowego,
 • wybór optymalnego rozwiązania oraz dostosowanie go do potrzeb Państwa firmy,
 • uzyskanie dostępu do warsztatu i relacji rynkowych Capital One Advisers, w tym wykorzystanie naszych kontaktów w środowisku finansowym,
 • pozyskanie zewnętrznej ekspertyzy oraz dedykowanego koordynatora przebiegu prac,
 • znaczne zwiększenie wiarygodności wobec partnerów zewnętrznych: inwestorów, banków i instytucji rynku kapitałowego,
 • oszczędność czasu,
 • maksymalizacja szans osiągnięcia zamierzonego celu.

To, co wnosimy do współpracy z Klientami, to nie tylko nasza wiedza i doświadczenie, które pomogą w korzystnej realizacji transakcji kapitałowej, prawidłowej wycenie i analizie spółki czy w pozyskaniu zewnętrznego finansowania od wybranej instytucji na optymalnych warunkach. Dodatkowe przewagi Capital One Advisers, które działają na korzyść naszych Klientów, to:

 • unikatowe relacje z bankami, międzynarodowymi funduszami inwestycyjnymi, krajowymi funduszami inwestycyjnymi oraz inwestorami branżowymi w Polsce i za granicą,
 • dostęp do globalnej sieci M&A Worldwide,
 • możliwość elastycznego doboru i rekomendacji innych profesjonalnych partnerów w realizacji projektów doradczych,
 • doświadczenie i wiedza ekspercka zdobyta podczas pracy nad projektami w wielu branżach,
 • kompleksowy zakres doradztwa na rzecz Zarządu i Właścicieli,
 • konkurencyjne warunki współpracy przy zachowaniu międzynarodowych standardów,
 • wysoka kultura współpracy, elastyczność i partnerska atmosfera,
 • wiarygodność i rzetelność, którą potwierdzają nasi Klienci.

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.