Doradzamy charyzmatycznym liderom

Czujemy, że z nimi rozumiemy się najlepiej

Usługi  | 

IPO Wejście Na Giełdę

Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych jest krokiem dla spółek fundamentalnie silnych, o wysokiej rentowności i ugruntowanej pozycji rynkowej. Proces wejścia na giełdę jest wieloetapowy i złożony, a współpraca z doradcą finansowym gwarantuje jego rzetelne przygotowanie oraz sprawną organizację i finalizację. ​

Pomagamy zidentyfikować źródła wartości fundamentalnej emitenta i zbudować equity story (tezę inwestycyjną) niezbędną dla skutecznej realizacji IPO. Debiut giełdowy znacznie upraszcza dalsze pozyskiwanie kapitału. Otwiera drogę do realizacji kolejnych ofert akcji, jak i emisji obligacji korporacyjnych.

KAPITAŁ GIEŁDOWY – KAPITAŁ KORZYŚCI

Pozyskanie kapitału z rynku giełdowego, szczególnie w drodze pierwszej oferty publicznej (ang. Initial Public Offering, IPO), oprócz umożliwienia dostępu do kapitału, niesie ze sobą również szereg korzyści pozafinansowych. Jest to zwiększenie rozpoznawalności spółki na rynku kapitałowym i branżowym, uzyskanie przyszłej płynności akcji, uzyskanie atrakcyjnych instrumentów motywacyjnych dla kluczowej kadry. Obszar alternatywnych źródeł finansowania spółki giełdowej znacząco się poszerza.​

Krokiem poprzedzającym IPO jest niekiedy oferta niepubliczna (pre-IPO) kierowana do zdefiniowanego grona finansowych inwestorów pasywnych, indywidualnych i instytucjonalnych, działających na rynku giełdowym. Zakłada ona, że akcje Emitenta w okresie kilku lat zostaną wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym. Taka emisja akcji jest źródłem pomostowego finansowania właścicielskiego.

JAKA JEST NASZA ROLA?

Jako Państwa doradca finansowy podczas przygotowania Spółki do wejścia na rynek giełdowy ocenimy kondycję i perspektywy Spółki pod kątem pozyskania kapitału w drodze oferty publicznej, określimy kolejne kroki niezbędne do realizacji IPO na GPW i dokonamy rozpoznania sytuacji rynkowej związanej z planowanym przeprowadzeniem oferty i jej potencjalnymi warunkami. Aktywnie wspieramy Klienta w doborze optymalnego grona doradców: biura maklerskiego, kancelarii prawnej, agencji relacji inwestorskich). We współpracy z Zarządem i Właścicielami spółki przygotowujemy spójną i efektywną strategię pozyskania kapitału z rynku publicznego, wskazując jednocześnie na ryzyka związane z działalnością spółki mogące mieć wpływ na efektywne przeprowadzenie oferty. Naszym zadaniem jest zarówno zdefiniowanie prac przygotowawczych poprzedzających przeprowadzenie oferty publicznej, pełna koordynacja procesu, jak też przeprowadzenie Klienta przez poszczególne jego fazy aż do finalizacji oferty i rozpoczęcia notowań akcji na GPW.

EQUITY STORY

Ściśle współpracując z Zarządem spółki doradzamy przy wypracowaniu tzw. equity story (tezy inwestycyjnej) dla przyszłych inwestorów w IPO. W tym celu wspieramy sformułowanie strategii rozwoju spółki i opracowujemy model finansowy pozwalający określić potrzeby, cele i zdolności emisyjne. Dokonujemy wyceny wartości spółki przy uwzględnieniu efektów planowanego pozyskania kapitału oraz określamy oczekiwaną strukturę kapitałową po emisji. ​

W fazie bezpośrednio poprzedzającej ofertę publiczną, działając w interesie naszego Klienta w relacji z biurem maklerskim pełniącym formalną funkcję oferującego akcje, doradzamy w określeniu wielkości i struktury oferty, zakładanej wyceny akcji w ofercie oraz szczegółowego harmonogramu oferty. Pełnimy istotną rolę podczas przygotowania Prospektu Emisyjnego opracowując jego części ekonomiczno-finansowe oraz związane ze strategią spółki i celami emisji. Wspieramy także kompleksowe działania komunikacyjne związane z ofertą.

WSPÓŁPRACA Z NAMI

Wprowadzenie firmy na giełdę wymaga kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia szeregu komplementarnych czynności angażujących wiele podmiotów (spółka będąca emitentem, Właściciele, dom maklerski, kancelaria prawna, agencja relacji inwestorskich, biegły rewident, inwestorzy, instytucje rynku kapitałowego). Współpraca z nami gwarantuje jego rzetelne przygotowanie oraz sprawną organizację i finalizację, w najlepszym interesie Klienta. Odciążamy Zarząd Emitenta od pracochłonnych prac organizacyjnych i nadzoru nad realizacją IPO a w trakcie całego procesu służymy niezależną oceną i kompleksowym wsparciem merytorycznym. Sprawujemy bieżący nadzór i koordynację przebiegu prac aż do rozpoczęcia notowań akcji na GPW.​

Nasze działania podczas realizacji oferty niepublicznej w procesie pre-IPO to szczegółowa analiza spółki, przygotowanie materiałów informacyjnych na potrzeby inwestorów, opracowanie wyceny Spółki w celu określenia proponowanej ceny emisyjnej, kontrola i wsparcie spółki przy opracowaniu dokumentacji transakcyjnej. W trakcie plasowania emisji identyfikujemy potencjalnych inwestorów i wspieramy Klienta w negocjacjach dotyczących wyceny, warunków finansowych oraz horyzontu czasowego inwestycji. Koordynujemy proces prezentacji Spółki i przekazywania informacji niezbędnych dla podjęcia decyzji inwestycyjnej.

SPECJALIZACJE BRANŻOWE

Marketing internetowy

E-commerce

Nowe technologie

Technologie dla budownictwa

IT

Gaming

Smart Home

Produkcja przemysłowa

Ochrona zdrowia

Sprzedaż i dystrybucja

FMCG

Materiały budowlane
i budownictwo

Farmacja

Transport

Energie odnawialne

Usługi B2B i B2C

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

WARTOŚCI W RELACJACH Z KLIENTAMI

Nasz zespół łączy unikatową wiedzę z obszaru finansów z wieloletnim doświadczeniem w skutecznym prowadzeniu transakcji kapitałowych oraz doradztwie finansowym i strategicznym. Dzięki naszym wartościom i wiedzy zespołu mogą Państwo być pewni rzetelnego doradztwa oraz światowych standardów wykonywania powierzonych nam zadań.

 

Naszym Klientom zapewniamy najkorzystniejsze rozwiązania:

  1. Optymalne przeprowadzenie procesu sprzedaży spółki, dzięki sieci globalnych relacji,​
  2. Finansowanie ze strony funduszy private equity i mezzanine,​
  3. Wzrost przez przejęcia na różnych rynkach,​
  4. Refinansowanie i rekapitalizacje,​
  5. Różne formy pozyskania kapitału z rynku prywatnego i publicznego,​
  6. Komfort i spokój wynikający z ciągłego kontaktu z doradcą, który opiekuje się transakcją.