Doradzamy charyzmatycznym liderom

Czujemy, że z nimi rozumiemy się najlepiej

Usługi  | 

Finansowanie dłużne i bankowe

W obszarze pozyskania finansowania bankowego na rozwój firmy przygotowujemy pełną dokumentację obejmującą model finansowy i plan przedsięwzięcia oraz pomagamy naszym Klientom uzyskać najlepsze warunki finansowania planowanych inwestycji. Oferujemy współpracę z największymi bankami w Polsce . Współpraca z doradcą finansowym przy pozyskaniu długu bankowego przynosi korzyści w postaci obiektywnego i zgodnego ze standardami analitycznymi banków przedstawienia spółki i planowanego projektu inwestycyjnego, co zwiększa wiarygodność i daje możliwość wynegocjowania bardziej korzystnych warunków finansowania w krótszym czasie.

CO MOŻEMY ZROBIĆ

Nasza pomoc w pozyskaniu długu bankowego w wielu przypadkach związana jest z nabyciem innego podmiotu lub planowaną inwestycją w obiekt produkcyjny lub nowy park maszynowy. Wówczas kredyt wykorzystywany jest także jako element dźwigni finansowej pozwalającej na uzyskanie lepszego zwrotu z dokonywanej inwestycji. W wielu przypadkach pojawia się konieczność pozyskania dodatkowego finansowania obrotowego lub refinansowania wcześniejszego zadłużenia Spółki.

WSPÓŁPRACA Z BANKAMI

W związku ze złożonością takiego procesu, pozyskanie bankowego finansowania firmy musi być prowadzone w sposób w pełni skorelowany z jej bieżącą działalnością i kompleksowymi planami rozwojowymi i inwestycyjnymi. Dzięki wieloletniej współpracy z bankami jesteśmy w stanie zaprezentować Klienta i planowane do sfinansowania przedsięwzięcie efektywnie i w sposób zgodny z profilem oczekiwań banków, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia ich zainteresowania i uelastycznienia oraz skrócenia czasu realizacji całego procesu.

PROFESJONALNIE, KOMPLEKSOWO I NIEZALEŻNIE

Współpraca z nami podczas pozyskiwania długu bankowego gwarantuje odciążenie spółki podczas przygotowania zewnętrznych analiz i niezbędnych materiałów dla banków. Kooperację zaczynamy od dogłębnej analizy planów i potrzeb finansowych przedsiębiorstwa, która ma na celu zdefiniowanie najkorzystniejszej formy i warunków finansowania. Z udziałem Klienta przygotowujemy niezbędne materiały analityczne i prezentacyjne oraz dokumenty (takie jak model finansowy i prognozy, biznes plan, wniosek kredytowy). Kolejnym krokiem jest przygotowanie strategii pozyskania długu. Naszą rolą jest zidentyfikowanie potencjalnych banków finansujących i zainicjowanie spotkań z nimi tak, by rozpoznać zainteresowanie oraz zebrać w imieniu Klienta ich wstępne oferty. Oferty oceniamy pod kątem optymalizacji warunków finansowania, w tym minimalizacji kosztów oraz zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego dla Klienta.

WSPARCIE

Opracowujemy odpowiedzi na liczne pytania ze strony analityków bankowych, a następnie wspieramy naszych Klientów w negocjacjach warunków umowy z wybranymi instytucjami, aż do zawarcia najkorzystniejszej umowy. Nasza niezależność zapewnia brak jakichkolwiek konfliktów interesów, które mogłyby wynikać z powiązań kapitałowych z grupami finansowymi.

SPECJALIZACJE BRANŻOWE

Marketing internetowy

E-commerce

Nowe technologie

Technologie dla budownictwa

IT

Gaming

Smart Home

Produkcja przemysłowa

Ochrona zdrowia

Sprzedaż i dystrybucja

FMCG

Materiały budowlane
i budownictwo

Farmacja

Transport

Energie odnawialne

Usługi B2B i B2C

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

WARTOŚCI W RELACJACH Z KLIENTAMI

Nasz zespół łączy unikatową wiedzę z obszaru finansów z wieloletnim doświadczeniem w skutecznym prowadzeniu transakcji kapitałowych oraz doradztwie finansowym i strategicznym. Dzięki naszym wartościom i wiedzy zespołu mogą Państwo być pewni rzetelnego doradztwa oraz światowych standardów wykonywania powierzonych nam zadań.

 

Naszym Klientom zapewniamy najkorzystniejsze rozwiązania:

  1. Optymalne przeprowadzenie procesu sprzedaży spółki, dzięki sieci globalnych relacji,​
  2. Finansowanie ze strony funduszy private equity i mezzanine,​
  3. Wzrost przez przejęcia na różnych rynkach,​
  4. Refinansowanie i rekapitalizacje,​
  5. Różne formy pozyskania kapitału z rynku prywatnego i publicznego,​
  6. Komfort i spokój wynikający z ciągłego kontaktu z doradcą, który opiekuje się transakcją.