Finansowanie poprzez pozyskanie długu bankowego to proces, podczas którego posiadanie doradcy finansowego przynosi korzyści w postaci obiektywnego i zgodnego ze standardami analitycznymi banków przedstawienia Spółki i planowanego projektu inwestycyjnego, co zwiększa wiarygodność, a tym samym daje możliwość szybszego wynegocjowania korzystnych warunków finansowania.

„Dobry kontakt z doradcą oraz wysoka kultura osobista przedstawicieli Capital One Advisers były dla nas najważniejszym kryterium wyboru partnera. Wiedzieliśmy, że są to niezbędne elementy podczas negocjacji z przedstawicielami banków oraz innych instytucji finansowych. Bezpośredni wgląd doradców w działalność naszej firmy bez wątpienia miał pozytywny wpływ na efekty współpracy.”
SŁAWOMIR ZAMROCH
Dyrektor Finansowy Polpak-Karton Sp. z o.o.

Pomoc doradcy w pozyskiwaniu długu bankowego w wielu przypadkach związana jest z nabyciem innego podmiotu lub planowaną inwestycją w obiekt produkcyjny czy park maszynowy. Wówczas dług wykorzystywany jest jako element dźwigni finansowej pozwalającej na uzyskanie lepszego zwrotu z dokonywanej inwestycji. W wielu przypadkach pojawia się konieczność pozyskania dodatkowego finansowania obrotowego lub refinansowania wcześniejszego zadłużenia Spółki.

W związku ze złożonością takiego procesu, pozyskanie bankowego finansowania firm musi być prowadzone w sposób w pełni skorelowany z bieżącą działalnością i  kompleksowymi planami rozwojowymi i inwestycyjnymi Spółki. Ponieważ od wielu lat stale współpracujemy z bankami, jesteśmy w stanie zaprezentować Klienta i planowane do sfinansowania przedsięwzięcie efektywnie i w sposób w pełni zgodny z profilem oczekiwań banków, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia ich zainteresowania i uelastycznienia oraz skrócenia czasu realizacji całego procesu.

Profesjonalnie, kompleksowo i niezależnie

Współpraca z nami podczas pozyskiwania długu bankowego gwarantuje odciążenie Spółki podczas przygotowania zewnętrznych analiz i niezbędnych materiałów dla banków. Kooperację zaczynamy od dogłębnej analizy planów i potrzeb finansowych przedsiębiorstwa, która ma na celu zdefiniowanie najkorzystniejszej formy i warunków finansowania. Z udziałem Klienta przygotowujemy niezbędne materiały analityczne i prezentacyjne oraz dokumenty (takie jak model finansowy i prognozy, biznes plan, wniosek kredytowy). Kolejnym krokiem jest przygotowanie strategii pozyskania długu. Naszą rolą jest zidentyfikowanie potencjalnych banków finansujących i zainicjowanie spotkań z nimi tak, by rozpoznać zainteresowanie oraz zebrać w imieniu Klienta ich wstępne oferty. Oferty oceniamy pod kątem optymalizacji warunków finansowania, w tym minimalizacji kosztów oraz zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego dla Klienta.

Opracowujemy odpowiedzi na liczne pytania ze strony analityków bankowych, a następnie wspieramy naszych Klientów w negocjacjach warunków umowy z wybranymi instytucjami, aż do zawarcia najkorzystniejszej umowy.  Nasza niezależność zapewnia brak jakichkolwiek konfliktów interesów, które mogłyby wynikać z powiązań kapitałowych z grupami finansowymi.

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.