Doradzamy
charyzmatycznym
liderom

Czujemy, że z nimi rozumiemy się najlepiej

Strefa inwestora  | 

Usługi Autoryzowanego Doradcy

Alternatywny System Obrotu (ASO) NewConnect to rynek skierowany do doświadczonych inwestorów oczekujących wysokich stóp zwrotu a jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycji. Oferuje możliwość inwestycji w spółki niewielkie oraz średniej wielkości działające w atrakcyjnych branżach. Inwestycje w takie przedsięwzięcia umożliwiają pozyskiwanie udziałów w przedsiębiorstwach, które w przyszłości mogą generować wysokie zyski, choć obarczone wysokim ryzykiem dotyczącym realizacji planów i prognozowanych wyników.

NASZA ROLA

Naszym kluczowym zadaniem jako Autoryzowanego Doradcy jest przeprowadzenie procesu dopuszczenia spółki do notowań na NewConnect oraz wsparcie emitenta we właściwym przygotowaniu i przeprowadzeniu z naszym udziałem całego procesu pozyskania kapitału, a następnie funkcjonowaniu na rynku zorganizowanym oraz wypełnianiu obowiązków informacyjnych spółki publicznej. Dla wielu spółek debiut na NewConnect jest etapem przejściowym, zakończonym debiutem na rynku regulowanym GPW, w którym także im kompleksowo doradzamy.

STANDARDY i WSPARCIE​

Capital One Advisers do każdego projektu prezentowanego inwestorom na rynku prywatnym i publicznym podchodzi stosując dogłębną analizę standingu i planów spółkZwracamy uwagę na wdrożenie wysokich standardów ładu korporacyjnego oraz właściwą komunikację emitenta z rynkiem. W obsłudze Klientów realizujących upublicznienie opieramy się na indywidualnym podejściu, uwzględniając specyfikę organizacji danego Klienta. Obowiązki spółek wynikające z ich obecności na rynku publicznym są niejednokrotnie dużym obciążeniem dla zarządów i kluczowej kadry emitenta. W toku współpracy proponowane są rozwiązania oraz sprawdzone przez Autoryzowanego Doradcę schematy działania, które wspólnie są stopniowo wdrażane i znacznie usprawniają współpracę z emitentami. Jako Autoryzowany Doradca zapewniamy także doradztwo w zakresie szkoleń dla zarządów oraz kadry kierowniczej emitenta w obszarze realizacji obowiązków informacyjnych.i oraz pełną wycenę z zastosowaniem narzędzi analitycznych adekwatnych do oceny spółek dokonujących emisji kierowanych do profesjonalnych funduszy inwestycyjnych lub realizowanych w ramach IPO na GPW. Zwracamy szczególną uwagę na transparentność, rzetelną weryfikację prognoz Zarządu, wdrożenie zasad ładu korporacyjnego, a także późniejszą właściwą komunikację z inwestorami.​

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi projektami związanymi z pozyskaniem kapitału dla przedsiębiorstw.

DOŁĄCZ JAKO INWESTOR GIEŁDOWY​

Inwestorów zainteresowanych otrzymywaniem informacji dotyczących realizowanych projektów związanych z rynkiem publicznym zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub skorzystania z formularza kontaktowego

arrow Formularz kontaktu