Twój sukces zaczyna się od jednego kliknięcia

Skontaktuj się z nami - razem osiągniemy Twoje cele!

Kontakt

FORMULARZ

Poniższy formularz ułatwi Ci kontakt z nami i automatycznie skieruje Twoje zapytanie do właściwego eksperta w naszej firmie. Wypełnij go, a my postaramy się udzielić odpowiedzi w czasie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy.

  Klauzula informacyjna (rozwiń)

  Administratorem bazy danych jest Capital One Advisers Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-540 Warszawa, ul. Wiejska 11 lok. 16;
  Dane udostępniane są dobrowolnie z zastrzeżeniem, że podanie danych jest niezbędne do korzystania z usług Capital One Advisers Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w zakresie i w celu:

  • wskazanym w udzielonych zgodach;
  • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
  • badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • oferowania Państwu usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośred­niego, w tym usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Podane dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom z nim współpracującym na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
  Dane przetwarzane na potrzeby marketingu usług Administratora będą przetwarzane przez okres – od momentu ich pozyskania do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych/żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela, a dane przetwarzane jedynie w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obo­wiązek podatkowy.
  Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  W sprawie wyjaśnienie kwestii dotyczących Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@capitalone.pl
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta w poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Danych Osobowych (adres e-mail: iod@capitalone.pl ) spod adresu, którego zgoda dotyczy. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trze­ciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tar­czy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.
  Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego..

  arrow Więcej o ochronie prywatności

  Capital One Advisers Sp. z o.o.

  ul. Wiejska 11 lok. 16,
  00-480 Warszawa, Polska

  Tel: +48 508 111 974
  E-mail: info@capitalone.pl

  Mapa dojazdu:

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000177791, NIP: 526-270-87-83,
  REGON: 017344568.

  CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

  SFINALIZOWANE
  TRANSAKCJE

  82

  ŁĄCZNA WARTOŚĆ
  TRANSAKCJI

  2,65

  MLD PLN

  SPÓŁKI WPROWADZONE
  NA RYNEK PUBLICZNY

  34

  NASZE
  DOŚWIADCZENIE

  21

  LAT

  UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

  Pandea Global M&A

  Firma Partnerska GPW
  dla MSP

  Autoryzowany
  Doradca NewConnect

  Autoryzowany
  Doradca Catalyst

  Polskie Stowarzyszenie
  Inwestorów Kapitałowych

  arrow Zobacz więcej