Projekty na rynku zorganizowanym (GPW, NewConnect, Catalyst)

NESTMEDIC

strona internetowa: www.pregnabit.com

Nestmedic została powołana w lipcu 2014 r., celem przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz wyprodukowania i wprowadzenia na rynek innowacyjnego technologicznie, unikatowego mobilnego rozwiązania telemedycznego do zdalnego badania dobrostanu płodu – badania kardiotokograficznego (KTG) oraz platformy telemedycznej na której na bieżąco analizowane są zapisy KTG. Po zakończeniu etapu badawczo-rozwojowego uwieńczonego otrzymaniem certyfikacji CE i rozpoczęcia działań sprzedażowych, Spółka będzie jedynym na rynku polskim i jednym z niewielu na rynku światowym dostawcą kompleksowej oferty: własnego profesjonalnego, mobilnego produktu medycznego (teleKTG) oraz usługi zdalnej analizy zapis ów KTG przez wykwalifikowany personel medyczny w Medycznym Centrum Telemonitoringu (MCT) na platformie telemedycznej. Po wejściu na rynek krajowy i osiągnięciu odpowiedniej skali gwarantującej wysoki poziom niezawodności oferowanych usług, Spółka planuje ekspansję na najbardziej atrakcyjne rynki europejskie i światowe.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest dr n. med. Patrycja Wizińska-Socha — związana z naukowym środowiskiem medycznym, tematyką nieinwazyjnej diagnostyki i prekursorskich metod diagnostycznych oraz testowania urządzeń medycznych.

Spółka zakłada wykorzystanie algorytmów medycznych, a docelowo systemów samouczących się, które będą wspomagały pracę lekarzy, położnych oraz pomogą ustalać priorytety analizy wykonanych badań oraz pozwolą na stworzenie bazy danych, która w przyszłości może znacząco wspomagać diagnostykę telemedyczną.

Stworzenie intuicyjnej aplikacji medycznej na urządzeniu zapewnia prostotę obsługi w warunkach domowych przez kobiety ciężarne poza oddziałem położniczym.

Produkt wzbudził duże zainteresowanie i zaufanie środowiska medycznego w Polsce. Ponadto Nestmedic nawiązuje współpracę m.in. z Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an der Technischen Universität Dresden (Klinika uniwersytecka w Dreźnie) gdzie prowadzone będą testy urządzenia teleKTG oraz systemu telemedycznego – PREGNABIT pierwszej generacji.

Projekt otrzymał dokument potwierdzający innowacyjność proponowanych rozwiązań technologicznych wystawiony przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Innowacyjność projektu w skali globalnej została potwierdzona przez prestiżowy magazyn MIT Technology Review, który nadał Patrycji Wizińskiej – Socha honorowy tytuł „Innovator Under 35 in Poland” oraz specjalnym wyróżnieniem „Innovator of the Year 2016”. W roku poprzednim nagrodę otrzymała Olga Malinkiewicz (Saule Technologies ). System PREGNABIT został również wybrany najbardziej innowacyjnym produktem telemedycznym na prestiżowych Międzynarodowych Targach Medycznych WIHE 2016 w kategorii Telemedycyna.

Na PREGNABIT składa się urządzenie medyczne (teleKTG) pozwalające na rzetelnie i bezpiecznie pobieranie danych medycznych za pomocą certyfikowanych sond oraz Platforma, na której na bieżąco analizowane są zapisy KTG przez wyspecjalizowany personel medyczny. Jest to telemedyczne rozwiązanie wyznaczające nowoczesny trend o wysokim priorytecie diagnostycznym i profilaktycznym w opiece okołoporodowej. Wyjątkowa dokładność generowanych wyników badań oraz prostota obsługi umożliwia szerokie zastosowanie komercyjne rozwiązania PREGNABIT.
Sprawny model biznesowy oparty o stworzenie i wprowadzenie na rynek produktu PREGNABIT, a także specjalnie opracowany system sprzedaży usług wspierających korzystanie z rozwiązania i analizę zapisów kontrolnych zapewniać będzie trwałą i wysoką rentowność działalności Nestmedic po osiągnięciu progu rentowności operacyjnej. Projekt wychodzi naprzeciw nowym kierunkom świadczenia opieki medycznej i stwarza możliwość sprawowania opieki nad kobietami w ciąży w ramach usług telemedycznych, co będzie miało również wpływ na zwiększenie efektywności biznesowej gabinetów ginekologiczno-położniczych oraz zarobków położnych.

Inwestorów zainteresowanych otrzymywaniem najświeższych informacji dotyczących realizowanych projektów zapraszamy do kontaktu telefonicznego: (22) 319-56-88 lub skorzystania z formularza.