Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  CENTRUM DIALIZA SP. Z O.O.

Doradztwo finansowe

W 2013 roku przeprowadziliśmy dla Spółki szeroką analizę ekonomiczno-finansową jej działalności z oszacowaniem zapotrzebowania na kapitał i sformułowaniem rekomendacji w kontekście pozyskania finasnowania z rynku kapitałowego. Opracowaliśmy analityczny model finansowy Spółki oraz wycenę wartości.

Działalność Centrum Dializa koncentruje się na świadczeniu usług medycznych, w tym w szpitalnym lecznictwie specjalistycznym, hospitalizacji w szpitalach ogólnych oraz poradnictwie ambulatoryjnym w ramach przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej, w segmencie lecznictwa zamkniętego (lecznictwo publiczne). Opiera się na świadczeniu usług w ramach standaryzowanych procedur medycznych na średnim poziomie referencyjności i kontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Spółka prowadzi takze usługi z zakresu hemodializoterapii w kilkudziesięciu stacjach dializ w całej Polsce.

Klient:

CENTRUM DIALIZA
SP. Z O.O.

Rodzaj transakcji:

Pozyskanie kapitału i doradztwo

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej