Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  COMCERT S.A.

Doradztwo finansowe i transakcyjne

Nasze działania doradcze dla ComCERT S.A. obejmowały doradztwo w zaplanowaniu stosunków korporacyjnych w nowopowołanym podmiocie, wsparcie w przygotowaniu biznes planu i zaprognozowaniu średnioterminowych wyników finansowych Spółki oraz pozyskanie dla Spółki zewnętrznego finansowania na cele rozwojowe od grupy inwestorów prywatnych.

ComCERT S.A. powstał w 2011 roku jako pierwszy w Polsce niezależny podmiot świadczący wyspecjalizowane usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa klientom z różnych sektorów, m.in. z sektora finansowego, telekomunikacyjnego, przedsiębiorstw państwowych, instytucji i agencji Unii Europejskiej (ENISA, FRONTEX, Komisja Europejska), jak i dla rządów krajów pozaeuropejskich. W Republice Togijskiej Spółka zrealizowała największy dotychczas kontrakt na budowę struktury cyberbezpieczeństwa „Cyber Defense Africa”, na który składały się krajowy CERT oraz SOC realizujący usługi komercyjne na rynku togijskim.
Spółka bierze udział w kształceniu kadr cyberbezpieczeństwa, jej pracownicy prowadzą wykłady na wielu polskich uczelniach.

W 2019 roku Spółka dołączyła do Grupy Asseco, co znacząco wpłynęło na rozszerzenie oferty o komercyjne produkty ITSec innych producentów.

Klient:

COMCERT S.A.

Adres www:

comcert.pl

Rodzaj transakcji:

Pozyskanie kapitału i doradztwo

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej