Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  EGB INVESTMENTS S.A.

Emisja akcji i upublicznienie na rynku NewConnect

Dla EGB Investments S.A. przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy ofertę niepubliczną akcji, w wyniku której Spółka pozyskała blisko 4 mln zł. Wśród inwestorów biorących udział w ofercie istotny udział stanowiły największe fundusze inwestycyjne w Polsce. Następnie wprowadziliśmy akcje do obrotu na NewConnect oraz przez 12 miesięcy pełniliśmy funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta.

W okresie realizacji projektu EGB Investments S.A. była znaczącą niezależną firmą windykacyjną w Polsce, prowadzącą działalność od 1995 roku. Spółka specjalizowała się w zarządzaniu pakietami wierzytelności masowych. W ramach kompleksowego pakietu usług, prowadziła windykację wierzytelności nabytych oraz świadczyła usługi windykacji na zlecenie. Wśród klientów Spółki znajdowały się największe krajowe przedsiębiorstwa i instytucje finansowe, korporacje z sektora telekomunikacyjnego i ubezpieczeniowego oraz podmioty z sektora MŚP.

EGB Investments S.A. była wielokrotnie nagradzana i nominowana za swoją działalność, m.in.: Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznany przez Business Center Club, nominacje do II i III etapu Złota Strona Emitenta, organizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Medal Europejski za Windykacje Masowych Pakietów Wierzytelności, „Przedsiębiorca Fair Play” oraz Złoty Laur przyznany przez Krajową Izbe Gospodarczą.

Klient:

EGB INVESTMENTS S.A.

Rodzaj transakcji:

NewConnect / GPW

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej