Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  GRUPA ADV S.A.

Udział w ofercie pre-IPO
IPO na GPW

W latach 2010-2011 dla Grupy ADV S.A. sporządziliśmy model finansowy grupy kapitałowej i wycenę akcji Spółki w związku z realizowaną transakcją sprzedaży akcji do giełdowych inwestorów instytucjonalnych – funduszy TFI i OFE, poprzedzającą zmianę rynku notowań z NewConnect na rynek podstawowy GPW. Sporządziliśmy części ekonomiczno-finansowe prospektu emisyjnego i świadczyliśmy kompleksowe usługi doradztwa finansowego związane ze zmianą rynku notowań i wprowadzeniem akcji na rynek regulowany GPW.

Grupa ADV S.A. i jej grupa kapitałowa to podmioty działające na dynamicznie rozwijającym się rynku komunikacji internetowej w trzech obszarach: zintegrowanej komunikacji marketingowej, innowacyjnych technologii informatycznych oraz e-commerce (outsourcing sprzedaży on-line).

Grupa ADV S.A. powstała w 2000 roku, a od 2007 roku jej akcje były notowane na rynku NewConnect. Od 2011 roku Spółka była podmiotem notowanym na rynku regulowanym GPW, a w kwietniu 2012 roku zadebiutowała na amerykańskim rynku pozagiełdowym OTCQX.

Klient:

GRUPA ADV S.A.

Rodzaj transakcji:

Pozyskanie kapitału i doradztwo

Inwestor

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej