Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  ITAXI S.A.

Pozyskanie inwestora finansowego

W 2016 roku jako doradca finansowy i transakcyjny doradzaliśmy udziałowcom iTaxi.pl Sp. z o.o., w tym założycielowi Stefanowi Batoremu oraz funduszowi Dirlango. Transakcja obejmowała pozyskanie środków na dalszy dynamiczny rozwój Spółki, w tym pochodzących od nowego inwestora finansowego funduszu Experior Venture Fund.

Taxi.pl Sp. z o.o. jest właścicielem dedykowanej aplikacji do zamawiania taksówek. Wykorzystywany przez Spółkę system GPS umożliwia śledzenie na mapie trasy pojazdu oraz wybór konkretnego samochodu na podstawie: marki, stawki za kilometr oraz czasu dojazdu. W okresie realizacji trasnakcji Spółka współpracowała z ponad 10 tys. taksówkarzy, a z aplikacji iTaxi można było skorzystać w ponad 100 miastach w Polsce. Rozwiązania iTaxi.pl skierowane są zarówno do klientów indywidualnych jak i biznesowych, którym iTaxi dostarcza kompleksowe narzędzie do zarządzania podróżami służbowymi z wykorzystaniem taksówek.

Diralngo to założony w 2012 r. przez Łukasza Wejcherta wehikuł inwestycyjny skoncentrowany na inwestycjach w oparte na nowoczesnych technologiach projekty łączące sferę online ze sferą offline, w tym przede wszystkim w zakresie technologii mobilnych i big data.

Experior Venture Fund (EVF) wspiera polskie spółki z dużym potencjałem rozwoju. Fundusz oferuje wsparcie strategiczne i operacyjne dla właścicieli i zespołu zarządzającego pomagające osiągać maksimum potencjału. Experior Venture Fund został utworzony z Krajowym Funduszem Kapitałowym (KFK). Środki finansowe zainwestowane przez KFK pochodzą z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Klient:

ITAXI S.A.

Adres www:

itaxi.pl

Rodzaj transakcji:

Pozyskanie kapitału i doradztwo

Inwestor

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej