Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  KONSALNET HOLDING S.A.

Bieżące doradztwo finansowe i finansowanie bankowe na potrzeby konsolidacji rynku

W latach 2007-2012 jako doradca finansowy Societe Generale Asset Management a następnie Konsalnet Holding S.A. uczestniczyliśmy we wszystkich kluczowych transakcjach kapitałowych, które ukształtowały późniejszą grupę kapitałową Konsalnet Holding, pozyskując również na te cele finansowanie bankowe.

Konsalnet Holding S.A. jest jednym z liderów branży ochrony w Polsce, funkcjonującym na rynku od 1994 roku. Obecna struktura grupy kapitałowej ukształtowana została w wyniku transakcji kapitałowych zrealizowanych w latach 2007-2012 przy udziale Societe Generale Asset Management (obecnie Value 4 Capital Eastern Europe LP). Proces budowy holdingu w obecnym kształcie rozpoczął się od przejęcia przy naszym udziale spółki Skorpion Security w 2007 r.

Konsalnet Holding S.A. świadczy usługi we wszystkich istotnych segmentach rynku ochrony, tj. w ochronie fizycznej, monitoringu i cash processingu. W okresie realizacji transakcji w zakresie cash processingu posiadał pozycję lidera na rynku krajowym. Konsalnet Holding zapewnia ochronę fizyczną kilku tysięcy obiektów, a usługi monitoringu świadczone były dla ok. 40 tys. klientów. Wśród klientów grupy kapitałowej są między innymi największe banki w Polsce, sieci handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, a także jednostki wojskowe.

Klient:

KONSALNET HOLDING S.A.

Adres www:

konsalnet.pl

Rodzaj transakcji:

Pozyskanie kapitału i doradztwo

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej