Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  KRUK S.A.

Sprzedaż pakietu akcji do inwestora finansowego

W 2007 roku Capital One Advisers był doradcą finansowym w transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji do inwestora finansowego, Enterprise Investors.

Kruk S.A. jest liderem polskiego rynku windykacji wierzytelności konsumenckich na skalę masową. Na rynku działa od ponad 20 lat, obecnie należy do Grupy KRUK, którą tworzy ponad 20 spółek powiązanych kapitałowo oferujących kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług. Spółka prowadzi działalność głównie na rynkach niezabezpieczonych i zabezpieczonych wierzytelności bankowych w Polsce i w Rumunii, a także niezabezpieczonych wierzytelności bankowych w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, we Włoszech i w Hiszpanii. Spółka nabywa również wierzytelności korporacyjne, jest równeiż aktywna na rynku zarządzania wierzytelnościami na zlecenie zewnętrznych podmiotów w Polsce, Rumunii, Hiszpanii i we Włoszech. W ramach Grupy, w Polsce i Rumunii, udzielane są również pożyczki konsumenckie. Spółka ponadto prowadzi w Polsce biuro informacji gospodarczej, zajmujące się gromadzeniem i udostępnianiem informacji gospodarczej. Grupa KRUK zatrudnia na wszystkich rynkach ponad 3 tysiące specjalistów i współpracuje z najważniejszymi lokalnymi partnerami biznesowymi, również tymi o zasięgu międzynarodowym.

Od 2011 roku akcje KRUK S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a emitowane przez Spółkę obligacje są notowane na rynku Catalyst.

Klient:

KRUK S.A.

Adres www:

pl.kruk.eu

Rodzaj transakcji:

M&A (fuzje i przejęcia)

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej