Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  KRYNICKI RECYKLING S.A.

Dwie emisje akcji

W okresie 2007-2008 dla Krynicki Recykling przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy pozyskanie finansowania w postaci trzech emisji prywatnych akcji o łącznej wartości 17 mln zł, w tym ofertę kierowaną do znaczącego inwestora finansowego, o wartości 10 mln zł. W 2008 roku wprowadziliśmy akcje Krynicki Recykling S.A. do obrotu na NewConnect, gdzie pełniliśmy rolę Autoryzowanego Doradcy. W 2010 roku byliśmy wiodącym doradcą Spółki przy sporządzeniu prospektu emisyjnego i realizacji IPO na GPW o wartości 15 mln zł oraz w przeniesieniu akcji z notowań na NewConnect na rynek główny GPW.

Krynicki Recykling S.A. działa na rynku ochrony środowiska i jest liderem w oczyszczaniu i segregacji stłuczki szklanej w Polsce. Model biznesowy Spółki opiera się na uzdatnieniu szkła – oczyszczeniu oraz rozdziale na poszczególne kolory. Zapotrzebowanie na ten produkt jest wielokrotnie wyższe niż możliwości pozyskania surowca z rynku ze względu na niski poziom segregacji w Polsce. Wykorzystanie czystej stłuczki umożliwia hutom szkła ograniczenie zużycia energii oraz emisji CO2. Dostawcami szkła są punkty skupu surowców wtórnych oraz wysypiska śmieci z terenu całego kraju. Spółka odbiera szkło od dostawców własnym transportem oraz udostępnia własne kontenery do segregacji odpadów szkła. Krynicki Recykling posiada jeden z najnowocześniejszych zakładów uzdatniania stłuczki. Zakład ten posiada również jedne z największych mocy produkcyjnych w Polsce. Działalność Spółki została wyróżniona takimi nagrodami jak Orzeł Biznesu Warmii i Mazur, Gazela Biznesu oraz Diament Forbesa.

Krynicki Recykling S.A. zadebiutowała przy naszym udziale kolejno na rynku NewConnect (2008) i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (2010).

W 2022 roku Krynicki Recykling S.A. została przejęta przez branżową grupę Sibelco Green Solutions.

Klient:

KRYNICKI RECYKLING S.A.

Adres www:

krynicki.pl

Rodzaj transakcji:

Pozyskanie kapitału i doradztwo

Wartość transakcji:

17 mln zł

Inwestor

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej