Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  MEDICALGORITHMICS S.A.

Dwie oferty akcji
IPO na GPW

W 2011 r. przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy dla Medicalgorithmics S.A. pozyskanie kapitału rozwojowego w drodze oferty akcji kierowanej do inwestorów instytucjonalnych, wprowadziliśmy akcje Spółki do obrotu na rynku NewConnect, a następnie pełniliśmy dla niej funkcję Autoryzowanego Doradcy. W latach 2011-2012 doradzaliśmy w przygotowaniu i realizacji dwóch ofert niepublicznych akcji, z których Spółka pozyskała łącznie ponad 62 mln zł. Pełniliśmy także rolę doradcy finansowego Medicalgorithmics S.A. w procesie przygotowania prospektu emisyjnego oraz zwieńczonego sukcesem IPO na GPW.

Medicalgorithmics S.A. działa w sektorze medycznym, jest dostawcą unikatowych w skali globalnej rozwiązań systemowych i algorytmicznych wykorzystywanych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka opracowała i jest producentem wysoce zaawansowanego technologicznie w skali globalnej systemu PocketECG, który pozwala na wielotygodniową diagnostykę arytmii serca generując w czasie rzeczywistym wyniki z dokładnością badania holterowskiego, przesyłanego na bieżąco do specjalisty/centrum monitorowania. W 2018 roku spółka wprowadziła na rynek nowe rozwiazanie system PocketECG CRS do telerehabilitacji kardiologicznej, do stosowania zarówno w placówkach medycznych jak i w domu pacjenta. Medicalgorithmics S.A. świadczy usługi w kilkunastu krajach na świecie, w tym w Ameryce Północnej i Południowej, Europie i Australii. Największym rynkiem zbytu są Stany Zjednoczone.
Medicalgorithmics ma znaczący wkład w rozwój światowej branży technologii diagnostycznych w kardiologii, między innymi dzięki czynnej współpracy z Harvard–MIT Division of Health Sciences and Technology przy budowie baz danych sygnałów fizjologicznych (Physionet), stworzonych i wykorzystywanych przez naukowców z całego świata przy opracowywaniu nowych technologii informatycznych dla medycyny.

W latach 2011-2012 byliśmy doradcą finansowym i transakcyjnym Spółki w pozyskaniu kolejnych rund finansowania rozwoju oraz upublicznieniu na NewConnect a następnie na GPW w Warszawie.

Klient:

MEDICALGORITHMICS S.A.

Adres www:

medicalgorithmics.pl

Rodzaj transakcji:

NewConnect / GPW

Wartość transakcji:

ponad 62 mln zł

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej