Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP.Z O.O.

Wykup części obligacji od funduszy inwestycyjnych

W latach 2017-2018 doradzaliśmy przedsiębiorstwu użyteczności publicznej w procesie wyceny i wykupu części obligacji od funduszy inwestycyjnych.

Wartość zrealizowanej transakcji wykupu wyniosła około 100 mln zł.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej wykonującym zadania w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta w dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków i deszczówki, oferuje również szeroki zakres odpłatnych usług specjalistycznych. Oferta usług została tak skonstruowana, by wesprzeć mieszkańców Bydgoszczy i pobliskich gmin w utrzymaniu w sprawności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, których są właścicielami. Spółka realizuje znaczące inwestycje w infrastrukturę finansowane m.in. środkami pochodzącymi z emisji obligacji. Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Miasto Bydgoszcz.

Klient:

MIEJSKIE WODOCIAGI
I KANALIZACJA W
BYGOSZCZY SP. Z O.O.

Adres www:

mwik.bydgoszcz.pl

Rodzaj transakcji:

Pozyskanie kapitału i doradztwo

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej