Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  NESTMEDIC S.A.

Oferta akcji i upublicznienie na rynku NewConnect

W czerwcu 2017 roku przeprowadziliśmy dla Nestmedic S.A. ofertę prywatną akcji, z której Spółka pozyskała łącznie ponad 8,4 mln zł z przeznaczeniem na kontynuację prac badawczo-rozwojowych nad systemem Pregnabit i ekspansję zagraniczną. Pełniliśmy również funkcję Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect.

Nestmedic S.A. to producent innowacyjnego technologicznie, mobilnego rozwiązania telemedycznego Pregnabit do zdalnego badania dobrostanu płodu – badania kardiotokograficznego (KTG). Spółka jest dostawcą kompleksowej oferty: własnego produktu medycznego (teleKTG) oraz usługi zdalnej analizy zapisów KTG przez wykwalifikowany personel medyczny w Medycznym Centrum Telemonitoringu.

Spółka w czerwcu 2022 r. jako pierwsza na rynku polskim stała się wytwórcą mogącym się poszczycić certyfikatem MDR. Jednocześnie Nestmedic wyróżnił się również w skali globalnej – jest pierwszą firmą na świecie, która uzyskała certyfikat MDR (jako wyrób medyczny) dla mobilnego KTG.

Klient:

NESTMEDIC S.A.

Adres www:

nestmedic.com

Rodzaj transakcji:

Pozyskanie kapitału i doradztwo

Inwestor

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej