Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A.

Emisja akcji i upublicznienie na rynku NewConnect

W 2010 roku dla Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego przeprowadziliśmy niepubliczną ofertę akcji oraz wprowadziliśmy akcje Spółki do obrotu na rynku NewConnect. Ponadto pełniliśmy funkcję Autoryzowanego Doradcy.

Celem utworzenia Polskiego Holdingu Rekrutacyjnego S.A. w 2010 r. były działania konsolidacyjne w wybranych segmentach krajowego rynku human resources i outsourcingu procesów biznesowych. Grupa kapitałowa składała się obecnie z kilkunastu spółek, posiadających własne marki oraz zarządzanych przez niezależne zarządy, swoją wieloletnią aktywność biznesową koncentrując na rynku międzynarodowej rekrutacji. W latach 2010-2013 funkcjonowała w formie spółki akcyjnej, notowanej na rynku NewConnect. Następnie weszła w skład grupy kapitałowej Loyd. Polski Holding Rekrutacyjny S.A. jest członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, branżowej organizacji pracodawców zrzeszającej agencje zatrudnienia w Polsce.

Klient:

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A.

Adres www:

polskihr.pl

Rodzaj transakcji:

Pozyskanie kapitału i doradztwo

Inwestor

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej