Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  SDS OPTIC S.A.

Pozyskanie kapitału od instytucjonalnego inwestora finansowego

Capital One Advisers jako doradca finansowy doradzał SDS Optic w kompleksowym przygotowaniu i pozyskaniu kapitału od profesjonalnego funduszu inwestycyjnego wspierającego rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw.

SDS Optic rozwinęła unikatową w skali globalnej innowacyjną technologię diagnostyki i monitorowania stanu żywej tkanki in vivo (w organizmie pacjenta) oraz rozwija dedykowane urządzenie diagnostyczne obejmujące mikrosondę diagnostyczną oraz detektor aktywnych biologicznie związków. Spółka, wcześniej specjalizująca się w obszarze optoelektroniki i aplikacji biotechnologicznych, od 2015 r. prowadzi prace badawczo-rozwojowe dotyczące rozwoju innowacyjnej technologii mikrosondy – wynalazku opartego o połączone kompetencje naukowców z dziedziny biochemii oraz inżynierii światłowodowej i laserowej. Zastosowania mikrosondy mają objąć m.in. diagnostykę (w tym nowotworową) oraz monitorowanie skuteczności terapii (np. nowotworowe terapie celowane), w czasie rzeczywistym i w naturalnym stanie, przy użyciu metod do tej pory niedostępnych. SDS Optic strategicznie zamierza koncentrować się na pomocy światu medycyny w szybszej, mniej bolesnej oraz mniej inwazyjnej diagnostyce chorób i wsparciu w szybkim, efektywnym leczeniu wykorzystującym terapie celowane, zwłaszcza w obszarze chorób nowotworowych.

Zaangażowany w transakcję inwestor finansowy to profesjonalny fundusz inwestycyjny wspierający wzrost innowacyjnych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju.

Klient:

SDS OPTIC S.A.

Adres www:

sdsoptic.pl

Rodzaj transakcji:

Pozyskanie kapitału i doradztwo

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej