Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  STRATEG CAPITAL SP. Z O.O.

Pozyskanie finansowania na realizację planu inwestycyjnego

W 2008 r. byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie dla Strateg Capital sp. z o.o. kompleksowej dokumentacji transakcyjnej, która wykorzystana została następnie do pozyskania finansowania dłużnego oraz własnego dla celów rozpoczęcia budowy kopalni kruszyw.

W roku 2008 Strateg Capital sp. z o.o. rozpoczął realizację projektu inwestycyjnego polegającego na budowie kopalni kruszyw w woj. dolnośląskim. W latach 2009-2010 w oparciu o własne dwa złoża melafiru, kruszywa o wysokiej jakości wykorzystywanego m.in. w drogownictwie oraz kolejnictwie, Strateg Capital sp. z o.o. uruchomił przedsięwzięcie Kopalnie Melafiru Tłumaczów. Docelowa produkcja zakładu przeróbczego wynosić będzie 2,4 mln ton rocznie, kopalnia posiada własną bocznicę kolejową o dziennej przepustowości 10 tys. ton. Kruszywa produkowane w Kopalni Melafiru Tłumaczów zostały wykorzystane m.in. przy realizacji drogi ekspresowej S5, autostrady A1, modernizacji linii kolejowej E65 Warszawa–Gdańsk oraz przebudowie drogi krajowej DK5.

Klient:

STRATEG CAPITAL SP. Z O.O.

Rodzaj transakcji:

Pozyskanie kapitału i doradztwo

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej