Od wizji do transakcji

Działamy z wizją i wyobraźnią, dlatego zawsze osiągamy nasze cele

Doświadczenie  |  TI INVESTING S.A.

Oferta obligacji

W 2014 r. spółka deweloperska TI Investing z sukcesem przeprowadziła przy naszym udziale ofertę niepubliczną obligacji o wartości 9 mln zł. Pełniliśmy rolę doradcy finansowego Spółki w toku przygotowania i realizacji całego procesu emisji papierów dłużnych.

Towarzystwo Inwestycyjne INVESTING S.A. prowadzi działalność na rynku nieruchomości od ponad 25 lat. Siedziba Spółki mieści się w Gdańsku, a jej działalność skoncentrowana jest w rejonie Trójmiasta. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność deweloperska w segmencie budownictwa mieszkaniowego. W portfolio osiągnięć Spólki znajdują się także centra logistyczne oraz obiekty usługowe i handlowe. Towarzystwo Inwestycyjne INVESTING S.A. świadczy także kompleksowe usługi związane z obsługą procesu inwestycyjnego. Emisja obligacji pozwoliła Spółce na realizację jednego z zamierzonych projektów w obszarze budownictwa mieszkaniowego.

Klient:

TI INVESTING S.A.

Adres www:

investing.com.pl

Rodzaj transakcji:

Pozyskanie kapitału i doradztwo

Wartość transakcji:

9 mln zł

CAPITAL ONE ADVISERS W LICZBACH

SFINALIZOWANE
TRANSAKCJE

82

ŁĄCZNA WARTOŚĆ
TRANSAKCJI

2,65

MLD PLN

SPÓŁKI WPROWADZONE
NA RYNEK PUBLICZNY

34

NASZE
DOŚWIADCZENIE

21

LAT

UPRAWNIENIA I PARTNERSTWA

Pandea Global M&A

Firma Partnerska GPW
dla MSP

Autoryzowany
Doradca NewConnect

Autoryzowany
Doradca Catalyst

Polskie Stowarzyszenie
Inwestorów Kapitałowych

arrow Zobacz więcej