O Capital One Advisers

Jesteśmy niezależną grupą doradczą. Od 2002 roku wspieramy rozwój i wzrost wartości firm poprzez doradztwo finansowe oraz realizację transakcji kapitałowych.

Już od ponad dekady specjalizujemy się w doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw, którym zapewniamy wsparcie w pełnym spektrum rozwiązań oferowanych przez rynek.

Efektywnie na rynku prywatnym i publicznym

Realizujemy działania z zakresu realizacji przejęć, połączeń i sprzedaży przedsiębiorstw (doradztwo M&A), aranżowania finansowania właścicielskiego i dłużnego na cele inwestycyjne, budowania grup kapitałowych, organizacji i doradztwa we wprowadzaniu spółek na rynki GPW i NewConnect, analiz i prognozowania wyników finansowych i ich wpływu na wycenę przedsiębiorstw. Usługi doradcze świadczą dwie spółki w naszej grupie: Capital One Advisers Sp. z o.o. oraz Capital One Partners Sp. z o.o. Sp.k.

Na rynku prywatnym skutecznie zawieramy transakcje z udziałem inwestorów strategicznych i funduszy private equity oraz banków, dzięki wieloletniej praktyce i wiedzy z zakresu finansów i Corporate Governance. Począwszy od 2009 roku Capital One Advisers Sp. z o.o. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, skupiającego wiodące fundusze Private Equity i inne organizacje z tego segmentu rynku. Współpracujemy z organizacją firm Corporate Finance – M&A Worldwide, dzięki czemu dostarczamy naszym Klientom zainteresowanym pozyskaniem partnera zagranicznego sieć międzynarodowych kontaktów branżowych i bezpośredni dostęp do zagranicznych inwestorów strategicznych.

Jakość naszych usług finansowych na rynku publicznym potwierdzają zrealizowane na nim oferty papierów wartościowych oraz posiadany przez Capital One Advisers Sp. z o.o. tytuł Firmy Partnerskiej GPW dla MSP (od 2011 r.), uprawnienia Autoryzowanego Doradcy NewConnect (od 2007 r.) oraz Autoryzowanego Doradcy Catalyst (od 2009 r.). Konsekwentnie utrzymujemy pozycję w pierwszej trójce najlepszych Autoryzowanych Doradców w Polsce, zajęliśmy wiodące miejsca w rankingach miesięcznika Forbes oraz rankingu miesięcznika Home&Market.

Naszą wiedzę zamieniamy w Państwa sukces

Nasz cel to pomoc w zaspokojeniu potrzeb finansowych Państwa Spółki tak, by jej wartość, a tym samym majątek naszego Klienta, przekroczyły w sposób znaczący poziom sprzed rozpoczęcia współpracy z nami jako Doradcą. Chcemy pomagać naszym Klientom w budowie wartości ich przedsiębiorstw tak, by mogli osiągać zdefiniowane cele strategiczne firmy poprzez uzyskiwanie optymalnych efektów ekonomicznych. By było to możliwe oferujemy doświadczenie oraz wiedzę ekspercką, doskonałą znajomość rynku i kreatywność naszego zespołu. Pomagamy naszym Klientom pozyskać finansowanie zewnętrzne lub nabywać inne podmioty na takich warunkach i według takiego modelu, które sprzyjają budowaniu długookresowej wartości ich firm.

Podczas pierwszego spotkania z nami dowiedzą się Państwo, jakie potencjalne możliwości rozwoju kapitałowego posiada Państwa firma i jakie są zalety licznych rozwiązań oferowanych przez rynek.

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.