Transakcje M&A (fuzje i przejęcia)

Aarsleff Sp. z o.o.

www.aarsleff.pl

AARSLEFF Sp. z o.o. należy do grupy PER AARSLEFF A/S – międzynarodowego koncernu z centralą w Danii, notowaną na kopenhaskiej NASDAQ OMX Copenhagen A/S, o łącznej skali rocznych przychodów w wysokości 0,8 mld EUR.

AARSLEFF Sp. z o.o. działa w Polsce w zakresie projektowania i wykonawstwa specjalistycznych robót fundamentowych. Specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie fundamentów głębokich w technologii wbijanych pali prefabrykowanych. Spółki wchodzące w skład grupy PER AARSLEFF A/S zajmują się ponadto projektowaniem i instalacją pali stalowych oraz stalowych ścianek szczelnych wykorzystywanych między innymi do budowy konstrukcji portowych, tuneli, konstrukcji oporowych oraz zabezpieczeń głębokich wykopów.

Capital One Advisers świadczył dla AARSLEFF Sp. z o.o. w latach 2007-2008 usługi finansowe związane z pozyskaniem nabywcy i obsługą transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółce zależnej w Polsce.

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.