Transakcje M&A (fuzje i przejęcia)

Podczas kilkunastu lat działalności na krajowym i międzynarodowych rynkach kapitałowych zespół Capital One Advisers przeprowadził projekty doradcze oraz inwestycyjne w zróżnicowanych obszarach gospodarki – w sektorach produkcji, handlu i usług.

Alamo Water Poland Sp. z o.o.

www.alamowaterpoland.com

Alamo Water Poland jest wiodącym dystrybutorem urządzeń do uzdatniania wody, mających zastosowanie zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych. Spółka rozpoczęła działalność w 1994 i szybko stała się jedną z wiodących firm w Polsce specjalizujących się w sprzedaży hurtowej produktów do uzdatniania wody. Alamo Water Poland obsługuje klientów w ponad 20 krajach, koncentrując swoją działalność na regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Spółka specjalizuje się w dystrybucji komponentów instalacji uzdatniania wody, takich jak m.in. zawory sterujące, media filtracyjne, zbiorniki ciśnieniowe.

W 2014, jako doradca finansowy i transakcyjny, doradzaliśmy właścicielom Alamo Water Poland przy sprzedaży pakietu 100% udziałów w Spółce do międzynarodowego inwestora branżowego – Pollet Water Group. Wartość transakcji nie została upubliczniona.

Pollet Water Group ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży i prowadzi dystrybucję zarówno poszczególnych komponentów, jak i kompletnych systemów uzdatniania wody w całej Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Pollet Water Group jest grupą kapitałową osiągającą przychody na poziomie 160 mln euro (2014). Grupa liczy obecnie 25 firm, prowadzących działalność w branży uzdatniania wody na całym świecie. Spółki grupy zatrudniają łącznie 770 osób.

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego (22) 319-56-88 lub skorzystania z formularza.