Pozyskanie kapitału i doradztwo

Centrum Dializa Sp. z o.o.

Działalność Centrum Dializa koncentruje się na świadczeniu usług medycznych, w tym szpitalnym lecznictwie specjalistycznym, hospitalizacji w szpitalach ogólnych oraz poradnictwie ambulatoryjnym w ramach przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej, w segmencie lecznictwa zamkniętego (lecznictwo publiczne). Opiera się na świadczeniu usług w ramach standaryzowanych procedur medycznych na średnim poziomie referencyjności i kontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Spółka prowadzi usługi z zakresu hemodializoterapii w kilkudziesięciu stacjach dializ w całej Polsce. Stacje dializ oraz szpitale Spółki świadczą usługi w oparciu o model lecznictwa publicznego i niekonkurowanie z podmiotami oferującymi usługi medyczne na rynku komercyjnym.

Dla Centrum Dializa w 2013 roku przeprowadziliśmy szeroką analizę ekonomiczno-finansową jej działalności wraz z oszacowaniem zapotrzebowania na kapitał i sformułowaniem rekomendacji w kontekście pozyskania partnera kapitałowego, w tym potencjalnego upublicznienia Spółki na GPW. Opracowaliśmy rozbudowany analityczny model finansowy Spółki oraz wycenę wartości.

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.