Transakcje M&A (fuzje i przejęcia)

Kruk S.A.

www.pl.kruk.eu

Kruk S.A. jest liderem polskiego rynku windykacji wierzytelności konsumenckich na skalę masową. Największym segmentem działalności Spółki jest zakup i windykacja portfeli przeterminowanych wierzytelności konsumenckich, głównie od banków. Drugim kluczowym segmentem działalności są usługi windykacji na zlecenie. Kruk S.A. jest wiodącym na polskim rynku podmiotem pod względem wartości spraw przyjętych do windykacji, która wyniosła 6,1 mld PLN w 2011 roku.

W 2007 roku Capital One Advisers był doradcą finansowym w transakcji sprzedaży części założycielskiego pakietu akcji Spółki, o wartości ponad 10 mln PLN, do instytucjonalnego inwestora finansowego.

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.