Pozyskanie kapitału i doradztwo

Nestmedic S.A.

www.nestmedic.com

Nestmedic S.A. to producent innowacyjnego technologicznie, mobilnego rozwiązania telemedycznego Pregnabit do zdalnego badania dobrostanu płodu – badania kardiotokograficznego (KTG). Spółka jest jedynym na rynku polskim i jednym z niewielu na rynku światowym dostawcą kompleksowej oferty: własnego produktu medycznego (teleKTG) oraz usługi zdalnej analizy zapisów KTG przez wykwalifikowany personel medyczny w Medycznym Centrum Telemonitoringu.

Na Pregnabit składa się urządzenie medyczne (teleKTG) pozwalające na rzetelnie i bezpiecznie pobieranie danych medycznych za pomocą̨ certyfikowanych sond. Jest to urządzenie wyznaczające nowoczesny trend o wysokim priorytecie diagnostycznym i profilaktycznym w opiece okołoporodowej. Wyjątkowa dokładność́ wyników badań oraz prostota obsługi umożliwia szerokie zastosowanie komercyjne rozwiązania Pregnabit.

Kolejnym elementem składającym się na całość́ kompleksowego systemu telemedycznego Pregnabit jest pracujące 24 godziny na dobę̨, 7 dni w tygodniu, Medyczne Centrum Telemonitoringu, gdzie wykwalifikowany personel medyczny na bieżąco analizuje spływające zapisy KTG. Dzięki temu jesteśmy w stanie świadczyć́ usługi medyczne na najwyższym poziomie, ponieważ̇ poza profesjonalnym urządzeniem medycznym świadczymy również̇ usługę̨ zdalnej analizy zapisów KTG, przez co kobieta ciężarna może w komfortowy i bezpieczny sposób wykonać́ kontrolne badanie KTG w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Projekt wychodzi naprzeciw nowym kierunkom świadczenia opieki medycznej i stwarza możliwość sprawowania opieki nad kobietami w ciąży w ramach usług telemedycznych, co będzie miało również̇ wpływ na zwiększenie efektywności biznesowej gabinetów ginekologiczno-położniczych oraz usług położniczych.

W czerwcu 2017 roku przeprowadziliśmy dla Nestmedic S.A. ofertę prywatną akcji, z której Spółka pozyskała łącznie ponad 8.4 mln PLN z przeznaczeniem na kontynuację prac badawczo-rozwojowych nad systemem Pregnabit i ekspansję zagraniczną. Część pieniędzy została wykorzystana na wkład własny do dotacji.

Capital One Advisers pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy począwszy od dnia wprowadzenia akcji Nestmedic S.A. do obrotu na rynku NewConnect.

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.