Transakcje M&A (fuzje i przejęcia)

Nimbus Investments

www.nimbus.com

Głównym obszarem działalności firmy Bianor jest wytwarzanie na zlecenie innych firm komponentów z tworzyw sztucznych metodą formowania wtryskowego. Spółka Bianor Sp. z o.o. została założona w 1997 roku w Białymstoku.

W latach 2014-2015 doradzaliśmy Nimbus Investments w procesia zbycia 100% udziałów w BOOG BV na rzecz Rosti Group. Wartość transakcji nie została ujawniona.

Rosti Group to globalna firma zajmująca się wyrobem produktów metodą formowania wtryskowego oraz podwykonawstwem dla sektora motoryzacyjnego, opakowań, urządzeń konsumenckich i profesjonalnych, urządzeń biznesowych oraz dla nauk przyrodniczych.

Nimbus Investments to holenderski fundusz inwestycyjny. Nimbus posiada większościowe udziały w około 30 spółkach w północno-zachodniej Europie z łączną wielkością przychodów wynoszącą ponad 1.5 mld Euro.

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.