Pozyskanie kapitału i doradztwo

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

www.pbkm.pl

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. działa na rynku medycznym od 2002 roku. Zajmuje się badaniami oraz pozyskiwaniem i przechowywaniem komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Komórki macierzyste są pierwotnymi, niewyspecjalizowanymi szybko się namnażającymi komórkami, posiadającymi zdolności do przekształcania się w wyspecjalizowane komórki tworzącymi tkanki. Wykorzystuje się je w medycynie odbudowując lub zastępując uszkodzone komórki. Komórki macierzyste służą w leczeniu m.in. nowotworów oraz uszkodzeń narządów wskutek udarów, zawałów czy oparzeń.
Spółka dysponuje szeroką wiedzą połączoną z nowoczesną technologią przechowywania komórek macierzystych. W Polskim Banku Komórek Macierzystych zdeponowało krew pępowinową dla swoich dzieci ponad 29 tys. rodziców, co oznacza że spółka posiada 70% udziałów w polskim rynku banków krwi bogatej w komórki macierzyste.

W latach 2005-2006 dla Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. świadczyliśmy usługi doradztwa finansowego, w wyniku czego Spółka pozyskała prywatnego inwestora kapitałowego i środki na cele rozwojowe.

Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 508 111 974 lub skorzystania z formularza.